Summer Class: Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden!

23 Augustus 2022
Lochristi
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze Summer Class wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze Summer Class krijgt u alvast een selectie van een aantal knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden voor zowel bestaande als nieuwe contracten ten gevolge de inwerkingtreding van het nieuwe verbintenissenrecht op 1 januari 2023 (wet van 28 april 2022).


****
Tijdens de Summer Class op 23 en 25 augustus 2022 worden gedurende twee dagen zeven afzonderlijk te volgen sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. De volgende opleidingen van een halve dag zijn voorzien:

> Thema contracten | 23 augustus 2022 | Lochristi

8u45 – 13u00
1. Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden! (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)

13u00 – 17u15
2. Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-retail-de-laatste-ontwikkelingen-inzake-consumentenrecht-handelstussenpersonen-en-distributiecontracten.html

> Thema insolventie | 23 augustus 2022 | Lochristi

13u00 – 17u15
3. De positie van schuldeisers in insolventieprocedures (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-positie-van-schuldeisers-in-insolventieprocedures.html

> Thema vennootschapsrecht | 25 augustus 2022 | Antwerpen

8u45 – 13u00
4. Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bestuur-en-bestuurdersaansprakelijkheid-in-vennootschappen.html

13u00 – 17u15
5. Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-overdracht-van-aandelen-stap-voor-stap-juridische-contractuele-aandachtspunten.html

> Thema bouw | 25 augustus 2022 | Antwerpen

8u45 – 13u00
6. Bouw anno 2022: drie overeenkomsten in beweging (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bouw-anno-2022-drie-overeenkomsten-in-beweging.html

13u00 – 17u15
7. Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-contractuele-aansprakelijkheid-van-aannemer-en-architect-een-overzicht-van-recente-rechtspraak.html
****


Sprekers

prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat-vennoot bij Eubelius

dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat bij Eubelius


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 08u45: Onthaal met koffie en registratie van de deelnemers
9u30: start van de uiteenzetting (pauze rond 11u00)

Wordt alvast behandeld (niet beperkende opsomming):

• Welke schade is vergoedbaar bij precontractuele aansprakelijkheid wegens foutief afgebroken onderhandelingen?
• Hoe is de battle of the forms op te lossen?
• Voorkeurs- en optiecontracten
• Gemeenrechtelijk verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen
• Nietigverklaring: enkele wijzigingen
• Rekening te houden met gewijzigde omstandigheden buiten overmacht?
• Hoe lang bindt een eeuwigdurend contract?
• Welke sancties kunnen eenzijdig, op schriftelijke kennisgeving, in werking worden gesteld?
• Welke nieuwe sancties voert het BW in?
• Wat zijn schadebedingen, wanneer en hoe te matigen?
• In welke bijkomende gevallen zijn bevrijdingsbedingen voortaan ongeldig en in welke mate werken ze door naar derden?
• Wat zijn vier belangrijke nieuwe sets van regels in het gemeen regime van de verbintenis?
• …

13u00: broodjesbuffet

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Dinsdag 23 augustus 2022 | Lochristi | 8u45 – 13u00

De Lozen Boer
Lozen Boer 3/5
9080 Lochristi
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 150 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie (naast de slides), broodjesbuffet en koffie en frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

23 Augustus 2022 - Lochristi

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00