Bedrijfsvoorheffing

Dit werk geeft een grondige fiscaal-juridische, kritische en globale analyse van het fenomeen ‘bedrijfsvoorheffing', met grondige bespreking van de verschillende onderworpen bestanddelen en van de verschillende verplichtingen die rusten op de schuldenaar..

Auteur(s):
Dirk Deschrijver
boek | verwacht | 5e editie
oktober 2022 | 1200 blz.

Hardback
€ 295,-


ISBN 9789400015128Verschijnt 15 oktober 2022

Inhoud

Dit werk geeft een grondige fiscaaljuridische, kritische en globale analyse van het fenomeen bedrijfsvoorheffing. Het gaat om de vijfde editie.

Het is opvallend dat er, sinds de eerste uitgave 30 jaar geleden, toch heel wat wijzigingen inzake de bedrijfsvoorheffing zijn gebeurd, zelfs zonder dat er sprake was (of is) van een algemene belastinghervorming. Zo springen bijvoorbeeld de bepalingen om bestuurders mee aan te spreken voor verschuldigde, maar onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing in het oog.
Opvallend is ook dat dit stelsel begin jaren negentig eigenlijk geen rol speelde in de economische politiek. Ook dit is nu anders, gegeven het feit dat er tal van gevallen zijn waarin verschuldigde bedrijfsvoorheffing alsnog door bepaalde schuldenaars niet dient te worden doorgestort aan de Belastingadministratie. Tevens blijkt dat de bijzondere aard van het stelsel van de bedrijfsvoorheffing ook niet altijd ten volle begrepen wordt in rechtspraak en doctrine.
Dat ook dit onderdeel van het belastingrecht verglijdt naar een stuk reglementering, moeten de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing en de belastingplichtigen er maar bijnemen.

Dirk Deschrijver is licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen) en houder van de bijzondere licentie fiscale wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en de bijzondere licentie in het economisch recht (Vrije Universiteit Brussel).

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.