Digitalisering en vastgoedtransacties

De toenemende digitalisering laat ook duidelijk haar sporen na in de fysieke wereld van het vastgoed. Het juridisch kader kan logischerwijze niet achterblijven. Hoe kunnen vastgoedtransacties worden aangepast aan de noden van de 21ste eeuw? Welke financieringsmodellen sluiten best aan op de wensen van digital natives? Wat is de impact van Artificiële Intelligentie op het sluiten van een contract en de rol van het notariaat en/of de vastgoedmakelaar daarbij? Kan big data ons een beter inzicht geven in de prijs-evolutie van vastgoed?

Editor(s):
Vincent Sagaert, Alexander Appelmans, Benjamin Verheye
Reeks:
Property Law Series
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
april 2022 | ix + 241 blz.

Hardback
€ 77,- € 110,-


ISBN 9789400015012


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De toenemende digitalisering laat ook duidelijk haar sporen na in de fysieke wereld van het vastgoed. Het juridisch kader kan logischerwijze niet achterblijven. Hoe kunnen vastgoedtransacties worden aangepast aan de noden van de 21ste eeuw? Welke financieringsmodellen sluiten best aan op de wensen van digital natives? Wat is de impact van Artificiële Intelligentie op het sluiten van een contract en de rol van het notariaat en/of de vastgoedmakelaar daarbij? Kan big data ons een beter inzicht geven in de prijs-evolutie van vastgoed?

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Mission statement RE.THINK. Vastgoed in een wereld in verandering (p. 1)

Artificiële intelligentie en vastgoedtransacties (p. 5)

Bescherming van zakelijke rechten op (digitale) goederen voor, tijdens en na een eigendomsoverdracht. Data-ecosystemen als de sleutel voor de vastgoedtransactie van de toekomst (p. 33)

Smart building – Het uitdagende samenspel van vastgoed, Internet of Things en data-eigendom (p. 51)

Digitalisering bij vastgoedfinanciering aan consumenten (p. 115)

Digitalisering van de vastgoedtransacties binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (p. 139)

Het perspectief van het notariaat op de digitalisering van vastgoedtransacties (p. 165)

Het perspectief van de vastgoedmakelaar op de digitalisering van vastgoedtransacties (p. 173)

Digitale koop-verkoop van onroerend goed: stand van zaken in de Belgische rechtspraktijk (p. 199)

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks