De jeugdadvocaat in de vrijwillige jeugdhulp

29 september 2022
Livestream
29 september 2022
Leuven
€ 65,- (incl. BTW)

Nieuwe datum: 29 september 2022

Deze studiedag kwam tot stand door een samenwerking tussen Jeugdrecht.be van SAM, Steunpunt voor Mens en Samenleving en het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten van de uitgeverij Larcier-Intersentia.

Steeds vaker vragen (jeugd)advocaten aan jeugdhulpverleners om het dossier in te kijken of om aanwezig te zijn bij een hulpverleningsgesprek, vaak als vertrouwenspersoon.
In de praktijk blijkt het een hele uitdaging voor hulpverleners en jeugdadvocaten om elkaar te vinden als complementaire partners. Meer kennis over elkaars werkveld kan hierbij helpen.

Jeugdadvocaten, de Unie van Jeugdadvocaten, het Agentschap Opgroeien/ Dpt WVG en het Kenniscentrum Kinderrechten, informeren jeugdhulpverleners en jeugdadvocaten over de juridische kaders van de jeugdadvocatuur en de jeugdhulp en de werkwijze binnen de jeugdhulp.

Na elke toelichting volgt een korte discussie of mogelijkheid tot vragen.

Tussendoor zorgen jongeren voor de ‘praktijktoets’ door ons mee te nemen in hun ervaringen met jeugdadvocaten.

In de namiddag volgt een debat over een aantal heikele kwesties;

Deze studiedag zal ook via een livestream beschikbaar zijn.


SPREKERS

Lieve Balcaen en Min Berghmans SAM, Steunpunt voor Mens en Samenleving
Meester Lynn Meeuwissen, jeugdadvocaat en praktijkassistent Instituut voor Sociaal Recht KU-Leuven
Bruno Claessens, Agentschap Opgroeien, afdelingshoofd OCJ/SDJ
Jole Louwagie, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Meester Veerle Borremans, jeugdadvocaat
Meester Eric Vandermussele, advocaat Balie Provincie Antwerpen, voorzitter UNIE van Jeugdadvocaten (UJA vzw)
Cachetvzw
Meester Nadine De Wolf, advocaat Balie Provincie Antwerpen, Sectiehoofd Jeugdrecht Balie Provincie Antwerpen
Nele Haedens, Agentschap Opgroeien, afdeling OCJ/SDJ
Stefan Aelbrecht, Kenniscentrum Kinderrechten


DOELGROEP

Advocaten, magistraten en praktijkwerkers in de jeugdhulp

Programma

8u45: Onthaal en registratie

9u15: Inleiding door Lieve Balcaen

9u35: De jeugdadvocaat als vertrouwenspersoon door Jole Louwagie

9u55: De jeugdadvocaat als juridisch raadsman tijdens de administratieve procedure van het ondersteuningscentrum jeugdzorg, het vertrouwenscentrum en de toegangspoort door Mr Lynn Meeuwissen

10u20: Praktijk van de jeugdadvocaat en beroepsregels door Mr Eric Vandermussele

10u45: Hoe wordt een jeugdadvocaat aangesteld? door Mr Nadine De Wolf

11u10: Pauze

11u40: Inschatting van de veiligheid van het kind door het OCJ door Nele Haedens

12u00: Ervaringen en bedenkingen van jongeren door Cachetvzw

12u30: Het belang van het kind door Stefan Aelbrecht

12u50: Lunch

13u35: Debat over een aantal heikele kwesties met onder meer:
- Gaan we naar een grotere juridisering van de jeugdhulp en wat betekent dit dan?
- Hoe kunnen we werken aan goed partnerschap tussen de jeugdadvocaat en de jeugdhulpverlener?
- Wat is zijn de verschillende rollen?
- Hoe waken we over de kwaliteit van de jeugdadvocaat?
- Hoe waken we over procedurele waarborgen bij gesprekken op het OCJ?
- Wat verwachten jongeren van jeugdadvocaten?
- Hoe kunnen we jongeren beter informeren?
- Andere vragen vanuit de deelnemers

16u00: Einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Gewijzigde datum naar aanleiding van COVID-19!

Donderdag 29 september 2022 | Leuven | 8u45 – 16u00
Deze studiedag zal ook via een livestream beschikbaar zijn.

VAC Leuven (Vlaams Administratief Centrum)
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 5 standaardpunten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

€ 35,00* incl. btw (€ 28,93 excl. btw) – tarief voor huidige abonnees op TJK
(opgelet: voor dit bedrag kunt u geen aanvraag indienen bij de KMO-portefeuille, dit kan enkel voor bedragen hoger dan 100 euro)
€ 65,00 incl. btw (€ 53,72 excl. btw) – voor de overige deelnemers
(opgelet: voor dit bedrag kunt u geen aanvraag indienen bij de KMO-portefeuille, dit kan enkel voor bedragen hoger dan 100 euro)
€ 180,00* incl. btw (€ 148,76 excl. btw) – voor wie intekent (als nieuwe abonnee) op een nieuw abonnement op TJK (jaargang 2022| 4 nrs) (deelname aan de studiedag is gratis)

* Huidige abonnees op TJK of wie intekent als nieuwe abonnee op TJK vanaf de jaargang 2022 genieten van een bijzonder aanbod! Om in te schrijven aan bijzonder tarief als huidig abonnee op TJK of intekening als nieuwe abonnee op TJK (jaargang 2022) waardoor u gratis deelneemt aan deze studiedag, dient u het onlineformulier in te vullen: https://www.tfaforms.com/4941810.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

29 september 2022 - Livestream
29 september 2022 - Leuven

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00