De rechtsplegingsvergoeding

Het cahier brengt de huidige praktijk omtrent rechtsplegingsvergoedingen en gerechtskosten in kaart, aan de hand van een selectie van de meest toonaangevende arresten van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep van 2020-2021, voorzien van korte, heldere duiding.

Auteur(s):
Bart Van Den Bergh
Reeks:
Cahiers Antwerpen Brussel Gent
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
april 2022 | x + 154 blz.

Paperback
€ 62,-


ISBN 9789400014978


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De auteur brengt de huidige praktijk omtrent rechtsplegingsvergoedingen en gerechtskosten in kaart, aan de hand van een selectie van de meest toonaangevende arresten van het Hof van Cassatie en van de hoven van beroep van 2020-2021, voorzien van korte, heldere duiding.

Bart Van den Bergh is Raadsheer bij het hof van beroep Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie en wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt.

Dit werk maakt deel uit van de reeks Cahiers Brussel Antwerpen Gent (CABG). In geval van intekening op de reeks CABG geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen Cahiers bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

GwH 20 mei 2021 (p. 1)

GwH 11 maart 2021 (p. 13)

Cass. 26 maart 2021 (p. 24)

Cass. 9 december 2021 (p. 28)

Cass. 18 november 2021 (p. 31)

Cass. 25 januari 2021 (p. 36)

Cass. 9 januari 2020 (p. 38)

Cass. 11 september 2020 (p. 40)

Cass. 5 maart 2020 (p. 42)

Cass. 25 september 2020 (p. 50)

Cass. 20 februari 2021 (p. 56)

Cass. 4 juni 2020 (p. 57)

Cass. 16 november 2020 (p. 63)

Cass. 5 oktober 2020 (p. 65)

Cass. 5 oktober 2020 (p. 67)

Cass. 11 januari 2021 (p. 70)

Cass. 18 juni 2021 (p. 72)

Cass. 18 november 2021 (p. 74)

Cass. 15 september 2020 (p. 80)

Cass. 22 december 2021 (p. 83)

Cass. 3 februari 2022 (p. 87)

Cass. 10 februari 2022 (p. 89)

Brussel (Familiekamer) 7 september 2021 (p. 95)

Brussel (Familiekamer) 28 september 2021 (p. 102)

Brussel (Familiekamer) 14 september 2021 (p. 108)

Antwerpen (B7) 15 maart 2021 (p. 111)

Antwerpen (B4) 22 juni 2020 (p. 113)

Antwerpen (B4) 24 maart 2020 (p. 114)

Antwerpen (B4) 16 november 2020 (p. 116)

Antwerpen (B4) 26 oktober 2020 (p. 120)

Antwerpen (B4) 6 september 2021 (p. 124)

Antwerpen (B7 kamer) 28 juni 2021 (p. 126)

Antwerpen (Familiekamer) 9 februari 2021 (p. 127)

Arbeidshof Antwerpen (afd. Hasselt) 6 mei 2021 (p. 129)

Antwerpen (Familiekamer) 26 oktober 2021 (p. 138)

Antwerpen (B6M) 15 september 2020 (p. 141)

Arbeidshof Antwerpen (afd. Antwerpen) (Kamer 2) 20 oktober 2021 (p. 144)

Over de reeks

Cahiers Antwerpen Brussel Gent

De reeks Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG) behandelt knelpunten uit de dagelijkse juridische praktijk in beknopte en vlot hanteerbare monografieën van 50 à 100 bladzijden.

Op basis van wettekst, rechtsleer en rechtspraak analyseren de auteurs (allen ervaren praktijkjuristen) nauwkeurig afgelijnde praktijkproblemen, maken ze een betrouwbare synthese en reiken ze werkbare oplossingen aan.
Met deze Cahiers beschikt u op elk moment over diepgaande en actuele informatie over nagenoeg alle rechtstakken.
De Cahiers Antwerpen Brussel Gent vormen de ideale doctrineaanvulling op een RABG-abonnement

Indien u intekent op deze reeks CABG, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de werken uit de reeks CABG die vóór 2020 verschenen zijn onder het merk Larcier, (zie de site van Larcier: een dertigtal Cahiers ), ook bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks