Vennootschapsbelasting toegepast 2022

In Vennootschapsbelasting toegepast 2022 bespreken de auteurs het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, de bepaling van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten, verrekening van voorheffingen en belastingkrediet. Het boek biedt een antwoord op o.m. de volgende vragen: Hoe bepaalt men de belastbare grondslag? Hoe berekent men de verschuldigde vennootschapsbelasting?

- Talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak illustreren de band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht.
- Het juridische uitgangspunt wordt gecombineerd met interessante bedrijfseconomische inzichten.
Auteur(s):
Paul Beghin, Annelies Roggeman
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2022 | xxviii + 332 blz.

Paperback
€ 59,-


ISBN 9789400014459


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Vennootschapsbelasting toegepast benadert de materie van de vennootschapsbelasting gestructureerd en op een originele manier. De auteurs combineren het juridische uitgangspunt met interessante bedrijfseconomische inzichten. De band tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht wordt geïllustreerd met talloze voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak.

Dit boek geeft een duidelijke schets van het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, het bepalen van het belastbaar inkomen, aftrekbare en niet-aftrekbare beroepskosten. Voorts wordt uitgelegd hoe de belastbare grondslag wordt bepaald en hoe men de verschuldigde vennootschapsbelasting berekent. Tot slot wordt aandacht besteed aan de verrekening van voorheffingen en belastingkrediet, aan de verschillende tarieven en aan de bijzondere aanslagstelsels. De combinatie van theorie en talrijke voorbeelden maakt dit handboek uitermate interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die geregeld in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van vennootschapsbelasting.

Deze nieuwe editie omvat de maatregelen van de hervorming vennootschapsbelasting over de drie hervormingsfasen (2019-2021). Tevens wordt ingegaan op de meest relevante maatregelen n.a.v. de coronapandemie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. Juridische grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 11)

Hoofdstuk 3. Inkomsten van de vennootschappen (p. 25)

Hoofdstuk 4. Vaststelling van de nettowinst en vrijgstelde winstbestanddelen (p. 77)

Hoofdstuk 5. Aftrekbare beroepskosten (p. 93)

Hoofdstuk 6. Niet-aftrekbare beroepskosten (p. 165)

Hoofdstuk 7. Bepaling van de belastbare grondslag (p. 211)

Hoofdstuk 8. Berekening van de vennootschapsbelasting (p. 291)

Hoofdstuk 9. Herstructurering van vennootschappen (p. 319)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: