Webinar: Kredieten voor consumenten

22 Februari 2022
Webinar
€ 235,12 (incl. BTW)

22 februari 2022 | Webinar inclusief het boek Kredieten voor consumenten

Dit webinar kadert in de publicatie van het boek Kredieten voor consumenten, dat inbegrepen is in dit webinar.

Zowel het consumentenkrediet als het hypothecair krediet zullen aan bod komen.

De sprekers zullen in dit webinar enerzijds ingaan op de verplichtingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst en anderzijds op de beëindiging van de kredietovereenkomst. Zij zullen dit doen op een praktijkgerichte manier en trachten vaakgestelde vragen te beantwoorden aan de hand van rechtspraak en voorbeelden uit de praktijk.


Sprekers

Els Van Poucke, vennoot Banking & Finance bij Buyle Legal
Emilie Van Tricht, junior associate Banking & Finance bij Buyle Legal


Doelgroep
Advocaten, notarissen, magistraten, accountants en fiscalisten

Programma

12u00 – 14u00: uiteenzetting

Onderwerpen:

De precontractuele verplichtingen:
• Welke informatie moet de kredietgever inwinnen en welke informatie moet de kredietnemer verstrekken?
• Hoe moet deze informatie worden ingewonnen?
• Welke informatie moet de kredietgever aan de kandidaat-kredietnemer verstrekken?
• Hoe wordt de kredietwaardigheid van de kandidaat-kredietnemer beoordeeld?
• Wanneer moet de kredietgever weigeren om een krediet toe te staan?
• Wat gebeurt er indien de informatieverplichtingen niet worden nageleefd?
• …

De beëindiging van de kredietovereenkomst:
• Kan de kredietnemer ervoor kiezen om het kapitaal van het krediet vroeger af te lossen dan contractueel werd voorzien?
• Wat gebeurt er indien de kredietnemer de maandelijkse aflossingen niet meer betaalt of niet meer kan betalen (bv. betalingsachterstand)?
• Welke sancties kunnen worden opgelegd in het geval van een ongeoorloofde debetstand?
• Welke sancties kunnen worden opgelegd in het geval van een overschrijding?
• Welke vergoedingen kunnen worden gevraagd bij een ontbinding van de kredietovereenkomst?

13u45 – 14u00: vragen stellen en einde

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 22 februari 2022 | Webinar | 12u00 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U ontvangt vooraf de logingegevens..


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 199 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Kredieten voor consumenten t.w.v. 56,57 euro.
Indien u het boek reeds in uw bezit heeft, kunt u het webinar volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******Inbegrepen studiemateriaal


Kredieten voor consumenten


Eenieder sluit in zijn dagelijkse leven kredieten af: een woonkrediet, een autolening, een persoonlijke lening,… Dit boek zet alle juridische regels rond kredieten op een verstaanbare en praktische manier uiteen.
Het boek biedt een praktijkgerichte analyse van het verloop van een krediet, gaande van de informatieverplichtingen voorafgaand aan de opening van een krediet tot de beëindiging ervan.

Dit werk behandelt volgende topics:
(i) het toepassingsgebied van de wet op het consumentenkrediet en het hypothecair krediet,
(ii) de partijen die betrokken zijn bij het sluiten van een kredietovereenkomst,
(iii) de verschillende kredietvormen, waarbij er wordt gekeken naar de gemene vormen voor consumentenkrediet en hypothecair krediet met de nadruk op enk...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Februari 2022 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00