Hoe maak ik een goed contract?

20 Januari 2022
Webinar
€ 336,43 (incl. BTW)

De impact van recente wetgevende initiatieven en evoluties in de rechtspraak
Aandachtspunten bij het opstellen van Engelstalige contracten

20 januari 2022 | Webinar inclusief de gloednieuwe publicatie Standard Business Contracts

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze opleiding zullen de sprekers/auteurs van het boek een aantal recente evoluties, die een grote impact hebben op het redigeren van contracten, kritisch bespreken en wijzen op mogelijke valkuilen die te allen tijde vermeden moeten worden.
Ten slotte wordt tijdens de laatste uiteenzetting aandacht besteed aan de eigenheden van ‘drafting in English’.

Elke deelnemer ontvangt uiteraard de vierde editie van het boek Standard Business Contracts, dat voor het eerst verscheen in 2006.
Vanaf het begin was het de bedoeling van de auteurs een aantal voor de praktijk belangrijke ondernemingsovereenkomsten naar Belgisch recht te bundelen, maar dan opgesteld in het Engels.

Dit maakt het boek uniek: Engels is niet de taal van het rechtssysteem in België, maar praktijkjuristen ervaren meer en meer dat het Engels vaak wordt gebruikt om contracten op te stellen, zeker wat betreft zakelijke en internationale contracten tussen ondernemingen. In het boek werd daarom ten behoeve van die praktijkjurist een selectie van een dertigtal templates van ondernemingscontracten opgenomen.


Inleiding

dhr. Arie Van Hoe, Executive Manager Competentiecentrum Recht & Onderneming VBO

Sprekers

dhr. Dirk Deschrijver, Legal Advisor

mr. Olivier Vanden Berghe, Advocaat-vennoot Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

dhr. Marc Taeymans, Ere-bedrijfsjurist, Erkend bemiddelaar, Rechter in ondernemingszaken Ondernemingsrechtbank Antwerpen en Docent Thomas More-hogeschool te Mechelen

dhr. Maarten Truyens, Founder & CEO van ClauseBase


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

14u00: start van de uiteenzetting (pauze rond 15u30)

Inleiding
dhr. Arie Van Hoe

Nieuwe en te verwachten wetgeving: opportuniteiten of eerder valkuilen bij redactie, wijziging of zelfs verlenging van contracten?
mr. Olivier Vanden Berghe

• Aandacht voor het nieuwe bewijsrecht, de B2B-wetgeving, de hervorming van het verbintenissenrecht
• Dient ook de nakende wijziging van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht reeds bij bepaalde contracten voor bepaalde knipperlichten te zorgen?
• Zijn er bepaalde contracten waar ‘tout court’ een extra-waakzaamheid meer dan vereist is?
• De impact van Europese wetgeving, een niet te verwaarlozen element bij een aantal specifieke contracten, de gevolgen van de Brexit
• Selectie van recente relevante rechtspraak waar best rekening mee wordt gehouden bij de redactie, wijziging of verlenging van bepaalde contracten

Hoe contracten sneller en met minder kans op fouten kunnen worden opgesteld met nieuwe technologie (live-demo)
dhr. Maarten Truyens

Valse contracten? Enige kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus
dhr. Dirk Deschrijver

• Kunnen kwesties inzake simulatie voor fiscale problemen zorgen bij een op het eerste gezicht perfect opgesteld contract?
• Mogelijkheden voor de fiscus om bv. een servicecontract te betwisten? Is er dan ook een risico op aansprakelijkheid voor enige belasting vanwege de opsteller(s) van het contract?
• In hoeverre noopt dit al dan niet tot voorzichtigheid bij de redactie van een aantal specifieke contracten?

Drafting agreements in English: mastering the consequences
dhr. Marc Taeymans

• Het toenemende belang van het Engels
• Problemen bij het gebruik van Engelstalige contracten
• Vaak voorkomende Engelstalige begrippen in overeenkomsten
• “Legal pairs” en “false friends”
• Mogelijke hulpmiddelen voor goede Engelstalige contracten

rond 17u15: vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM

Opgelet deze opleiding werd gewijzigd tot webinar

Donderdag 20 januari 2022 | Webinar | 14u00 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinar zal na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur categorie A
NKN: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd exclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 295 (excl. btw) inclusief het boek Standard Business Contracts (december 2021) t.w.v. 195 euro.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Standard Business Contracts


Business has become more international and as a consequence Belgian business contracts are increasingly being concluded in English. This reference book brings together a number of contracts that are governed by Belgian law but drafted in English. Each model is preceded by a short introduction summarizing the most salient provisions of Belgian law relevant to that particular contract. Also, in most models, different options and alternative wording are included. The templates in this book will serve as a useful guidance for drafting a number of contracts and clauses under Belgian business law.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

20 Januari 2022 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00