Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020

Dit werk biedt aan notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, en dit zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht. De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier samengebracht in een praktisch werk.

Auteur(s):
Hélène Casman, Patrizia Macaluso
Reeks:
Echtelijke moeilijkheden &
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2020 | iv + 100 blz.

Paperback
€ 66,-


ISBN 9789400011779


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit werk biedt de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht en een laatste stand van zaken aangaande de echtscheiding door onderlinge toestemming, zowel in het licht van het familiaal procesrecht, het familierecht als van het familiaal vermogensrecht.

De wijzigingen binnen deze domeinen in de laatste maanden/jaren worden op een voor de lezer overzichtelijke manier verwerkt in een praktisch werk.

De auteurs hebben hiervoor een voorbeeld van vragenlijst opgesteld, die als ‘checklist’ of als leidraad kan dienen. Het werk bevat tevens een voorbeeld van overeenkomst.

Hélène Casman is wetenschappelijk adviseur bij Deloitte Legal - Lawyers, erenotaris, professor emerita VUB en ULB en professor UGent’
Patrizia Macaluso is advocate bij Deloitte Legal - Lawyers, specialiste conflictoplossing en familiale procesvoering.
Marie Delbroek en Lauren Verschueren zijn advocaten bij Deloitte Legal - Lawyers

Dit werk verschijnt in de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden &’. Bij intekening op de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden &’ geniet u een permanente korting van 15%. De eerder verschenen werken kunt u terugvinden op de website van Larcier en kunt u ook met 15% bestellen.


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 2. De voorafgaande overeenkomsten (p. 7)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 3. Het voorwerp van deze overeenkomsten (p. 8)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 4. De vorm van de voorafgaande overeenkomsten (p. 10)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 5. De vermogensrechtelijke overeenkomst (p. 14)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 6. Het erfrechtelijk beding (p. 24)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 7. Geen verblijfsclausule meer (p. 32)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 8. De uitkering (p. 33)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 9. De overeenkomst aangaande de kinderen (p. 36)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 10. De procedure (p. 45)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 11. Het verzoekschrift (p. 47)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 12. Verloop van de procedure sedert 1 september 2018 (p. 50)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 13. Uitspraak (p. 54)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 14. Rechtsmiddelen (p. 55)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 15. Melding aan de DABS (p. 57)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 16. Gevolgen van de echtscheiding (p. 58)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 17. De voorlopige binding na afstand van de procedure (p. 60)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 18. Wijzigingen van de overeenkomsten na echtscheiding (p. 63)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 19. Blijvende saisine van de familierechtbank (p. 65)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 20. Vragenlijst als praktische leidraad (p. 67)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 21. Voorbeeld van een onderhandse overeenkomst (p. 72)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Hoofdstuk 22. Voorbeeld van een verzoekschrift (p. 97)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Bibliografie (p. 100)

Hélène Casman, Patrizia Macaluso

Over de reeks

Echtelijke moeilijkheden &

Bij intekening op de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden &’ geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven. Contacteer mail@intersentia.be

Eerder verschenen in deze reeks:
Verzekeringen
Topics vereffening-verdeling na echtscheiding
Fiscale aspecten van de verblijfsregeling voor kinderen

Deze eerder verschenen werken vindt u nog terug op de website van Larcier.


Meer over deze reeks