De VZW & haar ontbinding

Hoe gaat de ontbinding van de VZW in zijn werk? Welke kosten zijn er? Wie heeft waarop recht als er activa overblijven? Wat gebeurt er met de schulden? Wie moet men erbij betrekken?
Dit boekje biedt u de nodige praktijkvoorbeelden en -toepassingen, stappenplannen en tips en tricks om u wegwijs te maken in deze problematiek.

Auteur(s):
Dirk Coeckelbergh
Reeks:
De VZW &
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
november 2021 | xii + 94 blz.

Paperback
€ 57,-


ISBN 9789400014039


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

U bent betrokken bij een te ontbinden vzw, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur, vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van die hoedanigheden?
Dan wil u alvast een duidelijk antwoord op deze vragen: Hoe verloopt een ontbinding? Wat kost dat? Wie heeft recht op wat als er activa overblijven? Wat gebeurt er met de schulden? Wie moet men daarbij betrekken? ...

Dit werk bevat tal van praktijkvoorbeelden, praktijktoepassingen, schema’s en workflows.
Dirk Coeckelbergh is zelfstandig consulent.

Dit boek verschijnt in de reeks De vzw &. Bij intekening op de reeks De vzw & geniet u een korting van 15% op alle werken in deze reeks.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. De vrijwillige ontbinding (p. 3)

Hoofdstuk 3. De semi-vrijwillige ontbinding (p. 13)

Hoofdstuk 4. De gerechtelijke ontbinding (p. 17)

Hoofdstuk 5. De ontbinding van rechtswege (p. 23)

Hoofdstuk 6. De ontbinding en nietigheid van de vzw (p. 25)

Hoofdstuk 7. De ontbinding na een gerechtelijke reorganisatie (p. 31)

Hoofdstuk 8. De ontbinding en faillissement van de vzw (p. 39)

Hoofdstuk 9. De vereffening van de vzw (p. 41)

Hoofdstuk 10. Sociaalrechtelijke aspecten van ontbinding en vereffening (p. 65)

Hoofdstuk 11. Fiscaalrechtelijke aspecten van ontbinding en vereffening (p. 87)

Hoofdstuk 12. Kostprijs van een ontbinding en vereffening (p. 93)

Over de reeks

De VZW &

Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks