Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VI

Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

Editor(s):
Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben
boek | verschenen | 1e editie
december 2021 | xvi + 372 blz.

Hardback
€ 200,-


ISBN 9789400013902

Inhoud

Boek XX WER vereist, net zoals de Faillissementswet voorheen, dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Maar ook vereffenaars van vennootschappen worden gecontroleerd door de ondernemingsrechtbank, zonder dat er evenwel wettelijke bekwaamheidsvereisten worden gesteld. In dit licht wordt regelmatig de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven en de UAntwerpen.

Dit boek bundelt de belangrijkste bijdragen van sprekers die meewerkten aan deze opleiding. Deze nieuwe uitgave vormt een aanvulling op de eerder verschenen boeken, die uiteraard op heel wat punten hun gelding behouden.
Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de verscherpte confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken, zoals sociaal recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, vastgoedrecht e.a.

Dit boek is een onmisbaar en actueel naslagwerk voor curatoren, maar ook voor vele andere rechtspractici, zoals advocaten, vereffenaars van vennootschappen, voorlopig bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants. De auteurs zijn allen vooraanstaande magistraten, curatoren en academici.
Met bijdragen van F. de Mey, J. De Smet, M. Delanote, J. Dubaere, J. Du Mongh, R. Foriers, E. Hoogstijns, R. Jansen, A. Moens, V. Sagaert, M. Storme,I. Van de Mierop en M. Wyckaert

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Werkwijze van de curator: opstart, beheer faillissement, sluiting in Boek XX WER (p. 1)

Het faillissement van de vrije beroeper (p. 49)

Sociaalrechtelijke verplichtingen en insolventie (p. 65)

Roerende zekerheden na de invoering van het nieuwe goederenrecht (p. 121)

De invloed van insolventieprocedures op huwgemeenschappen en onverdeeldheden (p. 153)

Het faillissement van natuurlijke personen (p. 183)

Vastgoed in een faillissementsprocedure: enkele aandachtspunten (p. 261)

Onderzoek van de boekhouding na faillissement (p. 301)

De fiscale schuldvergelijking (p. 321)

Bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen: een veldonderzoek (p. 337)