Wetboek Veterinair recht - UGent 2021

Dit wetboek biedt een handige verzameling van alle relevante regelgeving m.b.t. de deontologie, tucht en uitoefening van het beroep; het epidemiologisch toezicht op dierengezondheid en voedselveiligheid; dierenwelzijn en diergeneesmiddelen; koop/verkoop en identificatie en registratie van dieren.

Auteur(s):
Luk Burgelman, Sarne De Vliegher
boek | verschenen | 13e editie
september 2021 | 730 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400013926


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Deze codex bevat een geactualiseerde versie van de meest relevante regelgeving inzake de uitoefening van de diergeneeskunde, de diergezondheid, het dierenwelzijn, de diergeneesmiddelen en de koop en verkoop van dieren.
Het opzet van deze codex bestaat erin studenten en practici met een diergeneeskundige en/of juridische achtergrond een snelle toegang te verschaffen tot de basisregelgeving waarin zij veelal het antwoord kunnen vinden op de vragen die de uitoefening van de diergeneeskunde met zich brengt.

De codex is in die zin uniek dat hij zich zowel tot de beoefenaars van diergeneeskundige als juridische beroepen richt. Hij vormt aldus een nuttig instrument voor de advocaat die de dierenarts bijstaat in een tuchtrechtelijke procedure, maar evenzeer ook voor de dierenarts die vragen heeft over de regelgeving inzake epidemiologisch toezicht, dierengezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen,  koop/verkoop en identificatie en registratie van dieren.

De akten in dit wetboek zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2021.
De auteurs:
Luk Burgelman, Advocaat bij de balie van Dendermonde, Praktijkassistent aan de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (Faculteit Recht en Criminologie) van de Universiteit Gent en Stichtend lid van het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Sarne De Vliegher, Dierenarts, Hoofddocent aan de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde) van de Universiteit Gent, Oud-voorzitter Nederlandstalige Gewestelijke Raad Orde der dierenartsen en oud-ondervoorzitter van de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen en Stichtend lid van het Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.


Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.
Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor
Voor meer informatie, klik hier

Inhoudsopgave

Ook interessant voor u: