VlaNot Jaarboek 2020

VlaNot Jaarboek 2020 bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk, met name over Het notarieel instrumentarium: over vorm en inhoud; Het (nieuwe) goederenrecht; Bijzondere overeenkomsten; Fiscaliteit; Digitalisering. Ook uitermate nuttig voor andere practici die werkzaam zijn in deze domeinen.

boek | verschenen | 1e editie
juli 2021 | xxix + 884 blz.

Paperback
€ 149,-


ISBN 9789400013773

Inhoud

Jaarlijks kloppen 2,5 miljoen burgers op belangrijke momenten in hun leven aan bij de notariskantoren. Notarissen en hun medewerkers oefenen hun beroep uit in een diverse wereld die constant in beweging is. Voortdurend aanpassen aan wat er leeft in de maatschappij is cruciaal en hoognodig.
De regelgeving, het werkinstrument bij uitstek van elke notaris, neemt jaar na jaar in omvang toe en wijzigt regelmatig. Federale, regionale en Europese wetgevende initiatieven spelen in op maatschappelijke evoluties. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Het ruime aanbod aan studiedagen van VlaNot tracht iedereen die werkzaam is binnen het notariaat vertrouwd te maken met de nieuwigheden in het vakgebied.

Dit jaarboek bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk.
VlaNot Jaarboek 2020 bevat bijdragen in volgende domeinen:
Het notarieel instrumentarium: over vorm en inhoud
Het (nieuwe) goederenrecht
Bijzondere overeenkomsten
Fiscaliteit
Digitalisering

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Thema 1. Het notarieel instrumentarium: over vorm en inhoud

Het nieuwe bewijsrecht: aandachtspunten voor de notariële praktijk (p. 1)

20 jaar ervaring met de WOP, de wederzijdse verkoop/aankoopbelofte! (p. 41)

“Voor mij is verschenen 2.0”. Wie is bevoegd en bekwaam om aankoop-/ verkoop- en kredietakten te tekenen? De natuurlijke persoon (p. 109)

Vertegenwoordiging van vennootschappen en verenigingen na de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (p. 171)

De vertegenwoordiging van publiekrechtelijke rechtspersonen (p. 211)

Actuele ontwikkelingen inzake aanwasbedingen (p. 261)

Thema 2. Het (nieuwe) goederenrecht

De wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Beknopt overzicht van een aantal aspecten van de hervorming (p. 307)

Opstal- en erfpachtrechten: bestaande punten van zorg en inleiding tot het nieuwe goederenrecht (p. 323)

Thema 3. Bijzondere overeenkomsten

Valkuilen bij pacht: de Pachtwet in retrospectie. Een analyse van de knelpunten en een kijk naar de Waalse remediëring (p. 429)

Notariële aandachtspunten bij handelshuur (p. 495)

Thema 4. Fiscaliteit

Het verkooprecht in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het basisregime en de gunstregimes (p. 551)

Vlaams verkooprecht – waarom eenvoudig als het ook ingewikkeld kan? (p. 595)

Bespreking standpunten/voorafgaande beslissingen/rechtspraak Vlabel i.v.m. erfbelasting – periode 2019-2020. Vlabel versus erfbelasting 2.0 (p. 681)

Vrijgevigheid en Vlabel, een verhaal van geven en nemen (p. 743)

Vlabel en het verdeelrecht (p. 801)

Thema 5. Digitalisering

Een notariële akte via videoconferentie. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voordelen? (p. 873)

Een verplaatsing naar de notaris voor het verlijden van een notariële akte? Overbodig dankzij de digitale authentieke volmacht (p. 879)

IZIMI: voor het veilige beheer van belangrijke documenten én voor de gemoedsrust van elke burger (p. 881)