Webinar: 50 jaar Arbeidswet – Een frisse blik op geselecteerde topics

22 april 2021
Webinar
€ 216,06 (incl. BTW)

SPREKERS

Julie De Maere, advocaat, Claeys & Engels
Nele Gysemans, advocaat, Claeys & Engels
Patrick Maerten, advocaat-vennoot, Claeys & Engels


Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Arbeidswet van 16 maart 1971 hebben de sprekers een boek uitgegeven met een artikelsgewijze bespreking van de bepalingen inzake arbeidsduur van de Arbeidswet.

Hierbij hebben de sprekers zich telkens laten inspireren door de voorbereidende Parlementaire werken die aan de Arbeidswet voorafgegaan zijn, rechtspraak en administratieve standpunten. Het boek vormt zo een grondig naslagwerk voor al wie met de problematiek begaan is.

Tijdens de webinar komen een aantal onderwerpen aan bod die door de auteurs geselecteerd werden en die met een frisse blik en nieuwe inzichten worden besproken.

In het bijzonder komen de volgende thema’s aan bod:

- Actuele mogelijkheden inzake zondagsarbeid, met focus op de retail en de e-commerce activiteiten
- De voorwaarden inzake overuren en de vereisten van overmacht herbekeken
- Hebben werkgevers een verplichting om arbeidstijd te registreren? Hoe is de bewijslast inzake overloon verdeeld?
- Wat valt onder arbeidstijd?
° de verplaatsingstijd
° de wachtdienst
° de pauze
- Het leidinggevend en vertrouwenspersoneel: wie wordt beoogd?
- De toepassing van de arbeidswet in het kader van telewerk


DOELGROEP

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten …

Programma

13u30 start webinar
15u00 pauze van 15 min.
16u30 Q&A

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 22 april 2021 | Webinar | 13u30 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

185 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het gloednieuwe boek 50 jaar Arbeidswet ter waarde van 80 euro


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


50 jaar Arbeidswet


Het boek bevat een artikelsgewijze bespreking van de Arbeidswet naar aanleiding van het 50-jarige bestaan. Deze bespreking wordt aangevuld met rechtspraak en vooral met administratieve standpunten die in de loop van de jaren verzameld werden.
De auteurs gaan onder meer in op het toepassingsgebied van de Arbeidswet (publieke sector, handelsvertegenwoordigers, telewerk, ….), zondagwerk, het begrip arbeidstijd (verplaatsingstijd, wachtdienst, …), kleine flexibiliteit en het glijdend uurrooster, de arbeidsduurgrenzen en het overloon.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 april 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00