Webinar: Auteursrecht: actuele topics

27 april 2021
Webinar
€ 252,36 (incl. BTW)

Tijdens dit webinar wordt door de sprekers ingegaan op volgende topics:

Peter Blomme staat stil bij het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in de digitale wereld op basis van enkele toepassingsgevallen voor het Hof van Justitie.
Hij behandelt de volgende vragen:
- Kan de auteursrechthebbende controle uitoefenen over het ter beschikking stellen voor onbeperkte duur van ‘tweedehands’ e-books?
- Kan een procespartij verhinderd worden om auteursrechtelijk beschermd materiaal via e-mail over te maken aan de rechtbank?
-Wat met (hyper)links naar en framing van beschermde werken?

De rol en aansprakelijkheid van online platformen bij auteursrechtelijke inbreuken is reeds jaren het voorwerp van discussie. Karel Janssens bespreekt de recente rechtspraak van het Hof van Justitie hieromtrent alsook de ontwikkelingen op wetgevend vlak, waarbij uiteraard ook zal worden stilgestaan bij de relevante bepalingen van de DSM Richtlijn en de Digital Services Act.

Alexander De Bleeckere bespreekt de juridische problematiek rond het gebruik van samples in de muziek. Na een korte inleiding tot de samplingtechniek en haar historiek, gaat hij in op de vraag wanneer sampling een inbreuk uitmaakt op het auteursrecht en de naburige rechten. Hij zal aandacht besteden aan de zaak Pelham van het HvJEU, maar ook aan de schaarse Belgische rechtspraak terzake en de brug maken naar Amerika. Ook mogelijke verweermiddelen, zoals het citaatrecht, de parodie-exceptie en de kunstvrijheid komen aan bod.

SPREKERS

Jeff Keustermans, advocaat & De Bandt
Peter Blomme, advocaat Altius
Karel Janssens, advocaat & De Bandt
Alexander De Bleeckere, advocaat Altius
DOELGROEP

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen ...

Programma

13u30: Inleiding door Jeff Keustermans

13u55: De mededeling aan het publiek in de digitale wereld: enkele casussen door de bril van het Hof van Justitie door Peter Blomme

14u40: Online platformen en auteursrecht: een stand van zaken door Karel Janssens

15u25: Pauze

15u45: Muzieksampling na de ‘Kraftwerk’-zaak: balanceren tussen plagiaat en kunst door Alexander De Bleeckere

16u30: Q&A

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 27 april 2021 | Webinar

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

215 euro excl. btw, inclusief de gloednieuwe editie van het boek Auteursrecht - Capita Selecta (tweede herziene editie) ter waarde van 110 euro.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Auteursrecht - Capita selecta - Tweede herziene editie


Het auteursrecht maakt een ongekende evolutie door, zowel ten gevolge van wetgevende initiatieven als het Copyright Package als door de veelvuldige rechtspraak, op nationaal én op Europees vlak.
De tweede, bijgewerkte editie van dit werk incorporeert de recente ontwikkelingen in de behandelde materies. Op die manier biedt het een juridisch houvast te midden van een overvloed aan informatie, waarbij de belangrijkste principes worden uiteengezet.
De auteurs bespreken de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van specifieke werken met bijzondere aandacht voor software, de vermogens- en morele rechten van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling van de schadevergoeding bij inbre...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

27 april 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00