Actualia omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is volop in evolutie. Dit boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema’s, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs spitten alle thema’s uit tot op het bot.

Editor(s):
Gregory Verhelst
boek | verschenen | 1e editie
maart 2021 | xii + 300 blz.

Paperback
€ 86,-


ISBN 9789400012134

Inhoud

Het omgevingsrecht is volop in evolutie. Dit boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema’s, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs spitten alle thema’s uit tot op het bot. Een onmisbaar boek voor al wie in de praktijk met deze boeiende materie geconfronteerd wordt.

Met volgende bijdragen:
-Nog steeds te hoge stikstofdeposities: nood aan een PASsend Vlaams antwoord
Zuhal Demir
-Eigendomsbeperkingen die leiden tot bestemmingsimmobiliteit in het licht van het realisatiegerichte karakter van een RUP
Pieter-Jan Defoort
-Over woonuitbreidingsgebieden en hun aansnijding: naar een meer systematisch, rechtszeker evenwicht tussen ontwikkelen en beschermen van de open ruimte?
Kristof Hector &, Céline Bimbenet
-Vergoeding voor planschade en de rechtspraak van het Grondwettelijk hof
Matthias Valkeniers
-De vermoedens van vergunning. Status quaestionis
Gregory Verhelst
-De rechtsmacht van de raad voor vergunningsbetwistingen in beweging. Over hoe de complexe administratieve rechtshandeling zorgt voor een verschuiving van RVS naar RVVB,
Annelies Maes
-De evolutie van de basisrechten voor zonevreemde constructies
Michiel Deweirdt
-Onroerend erfgoed en VCRO: over hun verhouding en de afwijkingsmogelijkheden ten voordele van onroerend erfgoed
Lise Vandenhende
-De wisselwerking tussen vergunningen en burgerlijke rechten, een greep uit de praktijk
John Toury & Filip Van Dievoet

Inhoudsopgave

Inleiding door de minister. Nog steeds te hoge stikstofdeposities: nood aan een PASsend Vlaams antwoord (p. 1)

Eigendomsbeperkingen en bestemmingsimmobiliteit in het licht van het realisatiegerichte karakter van een RUP (p. 3)

Over woonuitbreidingsgebieden en hun aansnijding. Naar een meer systematisch, rechtszeker evenwicht tussen ontwikkelen en beschermen van de open ruimte? (p. 59)

Kristof Hectors

Vergoeding voor planschade en de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (p. 93)

De vermoedens van vergunning. Status quaestionis (p. 131)

Gregory Verhelst

De rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in beweging. Over hoe de complexe administratieve rechtshandeling zorgt voor een verschuiving van RvS naar RvVB (p. 183)

De evolutie van de basisrechten voor zonevreemde constructies (p. 229)

Onroerend erfgoed en VCRO. Over hun verhouding en de afwijkingsmogelijkheden ten voordele van onroerend erfgoed (p. 255)

De wisselwerking tussen vergunningen en burgerlijke rechten, een greep uit de praktijk (p. 277)

John Toury

Ook interessant voor u: