Energierecht in België en Vlaanderen 2021

In dit boek nemen de auteurs de Belgische (federale en Vlaamse), internationale en Europese energieregelgeving onder de loep, met als doel inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteit en gasmarkten als warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek van rationeel energiegebruik komen aan bod.

Auteur(s):
Pieterjan Claeys, Cedric Degreef, Thomas Deruytter, Tinne Van der Straeten
Editor(s):
Frederik Vandendriessche
boek | verschenen | 1e editie
januari 2021 | xvi + 404 blz.

Paperback
€ 90,-


ISBN 9789400013537


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

In dit boek nemen de auteurs de Belgische (federale en Vlaamse), internationale en Europese energieregelgeving onder de loep, met als doel inzicht te bieden in het juridische kader van de Belgische energiemarkt. Zowel elektriciteit en gasmarkten als warmtenetten, aardolie, biobrandstoffen, hernieuwbare energie en de problematiek van rationeel energiegebruik komen aan bod.

- Met verwijzingen naar relevante wetgeving en de belangrijkste rechtsleer.
- Ook bestemd voor niet-juristen die het energierecht willen verkennen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Energie & energiebeleid (p. 1)

Frederik Vandendriessche

Hoofdstuk II. De bevoegde regelgevers voor het energierecht (p. 15)

Frederik Vandendriessche

Hoofdstuk III. Steenkool (p. 51)

Frederik Vandendriessche

Hoofdstuk IV. Aardolie & alternatieve brandstoffen (p. 53)

Frederik Vandendriessche, Tinne Van der Straeten

Hoofdstuk V. Elektriciteit (p. 75)

Cedric Degreef, Pieterjan Claeys, Tinne Van der Straeten

Hoofdstuk VI. Gassen (p. 251)

Cedric Degreef

Hoofdstuk VII. Toezicht op de elektriciteits- en gasmarkt (p. 283)

Tinne Van der Straeten

Hoofdstuk VIII. Warmte (p. 317)

Cedric Degreef

Hoofdstuk IX. Hernieuwbare energiebronnen (p. 335)

Thomas Deruytter

Hoofdstuk X. Energie-efficiëntie of rationeel energiegebruik (REG) (p. 371)

Thomas Deruytter