Webinar: Btw binnen openbare besturen: over mogelijkheden en moeilijkheden

02 Februari 2021
Webinar
€ 198,62 (incl. BTW)

Dit seminarie legt de klemtoon op de praktische gevolgen van de vrij complexe btw-wetgeving rond openbare besturen. Het volgen van dit seminarie zal u inzicht verschaffen in volgende problematieken:

Zijn onze prestaties of een deel daarvan onderworpen aan btw? Eerder dan een opsomming van wat aan btw onderworpen is of niet wordt een denkwijze bijgebracht die u in staat zou moeten stellen op de meeste van deze vragen een antwoord te bieden. In dit kader worden ook vrij complexe zaken zoals subsidies en het gratis verstrekken van goederen of diensten behandeld.

Hoe moet ik bepaalde inkomende en uitgaande facturen verwerken? Er heerst veel onduidelijkheid over aankopen vanuit het buitenland. Door een groeiende invloed van e-commerce kopen sommige openbare besturen meer zaken aan bij buitenlandse ondernemers dan zij vaak vermoeden. Vele van deze facturen zijn onderworpen aan Belgische btw, en het is de plicht van het openbaar bestuur om deze Belgische btw te betalen. Andere problematieken die in dit seminarie worden behandeld zijn de verlegging van heffing, btw-tarieven, en de specifieke regels voor overheden met betrekking tot het tijdstip waarop btw aftrekbaar (en opeisbaar) wordt.

Hoe moet ons recht op aftrek worden berekend? Hierbij worden de diverse mogelijkheden uitgelegd, wordt ingegaan op hoe het recht op aftrek kan worden geoptimaliseerd en wordt ook bekeken wat praktisch het meest haalbaar is.

Wat zijn mogelijkheden voor btw-aftrek bij grote investeringskosten? Een correcte budgettering is slechts mogelijk indien de btw-kost correct wordt ingeschat. Naast het mogelijke recht op aftrek speelt het btw-tarief hierbij een belangrijke rol. Bij grote investeringswerken in onroerende goederen gaat is het dikwijls het openbaar bestuur zelf die het tarief dient te bepalen (verlegging van heffing). Daarnaast voorziet de btw-wetgeving in verschillende mogelijkheden om de btw-kost te beperken (onder meer de kostendelende vereniging, onroerende financieringshuur …). Ook daar wordt aandacht aan besteed in dit seminarie.

De spreker kan putten uit jarenlange ervaring in de publieke sector, waardoor dit seminarie een must is voor iedereen die geconfronteerd wordt met btw binnen de publieke sector.


SPREKER

Koen Dewilde, vennoot en medeoprichter van Vatsquare cvba en erkend belastingconsulent. Btw is de rode draad in zijn meer dan 25-jarige carrière, die zich voor een groot deel afspeelde binnen de “big4” alvorens hij een eigen btw-advieskantoor opstartte. Hij is betrokken bij heel wat opdrachten voor openbare besturen en gaf vele seminaries over dit onderwerp. Dit maakt dat hij uit een unieke ervaring kan putten.


DOELGROEP

Cijferberoepen, financieel verantwoordelijken binnen overheden en eenieder die geconfronteerd wordt met btw binnen de publieke sector.

Programma

12u00 Start webinar
13u50 Vragenronde
14u00 Einde

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 2 februari 2021 | Webinar | 12u00 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 2 uur


PRIJS

170 euro excl. btw, inclusief het gloednieuwe handboek Openbare besturen en btw (winkelprijs: 76 euro)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Openbare besturen en btw


De overheid is in principe geen btw-plichtige, tenzij er sprake is van activiteiten die concurrentieverstorend zijn. Het evoluerend overheidsoptreden maakt dat de grens tussen de activiteit van de overheid en die van de particuliere sector meer en meer vervaagt, met een tsunami aan btw-problemen tot gevolg. Ook de tendens naar verzelfstandiging en samenwerking binnen de overheid draagt bij aan een toenemende btw-complexiteit.

Om tot een gelijke btw-behandeling te komen, heeft de wetgever begrippen als “handelingen verricht als overheid”, “concurrentieverstoring van enige betekenis” en “bepaalde werkzaamheden niet van onbeduidende omvang” in het leven geroepen, maar die zijn in de praktijk soms moeilijk toe te passen en laten veel ruimte voor interpretatie.
Dit boek b...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

02 Februari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00