De Verenigde Staten: van Columbus tot heden (derde editie)

Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire wijze. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een bespreking van de belangrijkste politieke instellingen en actoren, vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch overzicht.
Auteur(s):
Herman Matthijs
boek | verschenen | 3e editie
februari 2021 | xviii + 592 blz.

Paperback
€ 41,-


ISBN 9789400012387


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

De Verenigde Staten van Amerika domineren het wereldnieuws op economisch, monetair, militair en politiek vlak. Hun invloed op de wereldhandel is ondanks de opkomst van nieuwe geïndustrialiseerde grootmachten als China, India en Brazilië nog altijd zeer groot. Een groei of recessie van de Amerikaanse economie heeft een belangrijke impact op de wereldeconomie. Ook op monetair vlak weerspiegelt de dollar het economische belang van de Verenigde Staten als supermacht. Zo worden de belangrijkste grondstoffen nog altijd uitgedrukt in dollar. Het behoeft geen betoog dat de Verenigde Staten ook op militair vlak en daaraan gekoppeld de ruimtevaart nog altijd een belangrijke macht zijn.

Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire wijze. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een bespreking van de belangrijkste politieke instellingen en actoren, vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch overzicht.

Herman Matthijs is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent en aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Aan beide instellingen doceert hij de cursus met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. - De ontdekkingen en de kolonisatie (p. 1)

Hoofdstuk 2. - Naar de onafhankelijkheid (p. 35)

Hoofdstuk 3. - De confederatie (p. 53)

Hoofdstuk 4. - De uitbreidingen (p. 65)

Hoofdstuk 5. - De staten (p. 107)

Hoofdstuk 6. - De grondwet en het staatsrecht (p. 129)

Hoofdstuk 7. - De politieke partijen (p. 167)

Hoofdstuk 8. - De president (p. 187)

Hoofdstuk 9. - Overzicht van de presidenten (p. 243)

Hoofdstuk 10. - Het congres (p. 429)

Hoofdstuk 11. - De Amerikaanse economie en de FRB (p. 483)

Hoofdstuk 12. - Het begrotingsstelsel en de openbare financiën (p. 525)

Bijlagen (p. 565)