Auteursrecht - Capita selecta - Tweede herziene editie

De tweede bijgewerkte editie van dit werk incorporeert de recente ontwikkelingen, zowel in wetgeving als in rechtspraak, op Belgisch en Europees voor een aantal topics: de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van specifieke werken met bijzondere aandacht voor software, de vermogens- en morele rechten van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling van schadevergoeding bij inbreuk. Daarbij gaat ook aandacht uit naar procedurele kwesties.

Auteur(s):
Jeff Keustermans, Peter Blomme
boek | verschenen | 2e editie
februari 2021 | xvi + 505 blz.

Paperback
€ 126,-


ISBN 9789400012967

Inhoud

Het auteursrecht maakt een ongekende evolutie door, zowel ten gevolge van wetgevende initiatieven als het Copyright Package als door de veelvuldige rechtspraak, op nationaal én op Europees vlak.
De tweede, bijgewerkte editie van dit werk incorporeert de recente ontwikkelingen in de behandelde materies. Op die manier biedt het een juridisch houvast te midden van een overvloed aan informatie, waarbij de belangrijkste principes worden uiteengezet.
De auteurs bespreken de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van specifieke werken met bijzondere aandacht voor software, de vermogens- en morele rechten van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling van de schadevergoeding bij inbreuk. Daarbij gaat ook aandacht uit naar procedurele kwesties.
Het uitgebreide voetnotenapparaat maakt van dit werk een praktisch werkinstrument én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen, voor iedereen die van dichtbij of veraf met het auteursrecht geconfronteerd wordt.

Jeff Keustermans is advocaat en medeoprichter van het advocatenkantoor & de Bandt in Brussel. Hij studeerde rechten in Antwerpen, Leuven en Los Angeles (LL.M.). Als auteur van meer dan 50 juridische bijdragen en diverse boeken over Belgisch en Europees recht inzake intellectuele eigendom gaf hij gastcolleges aan KU Leuven, VUB, HUB en Southwestern Law School (London/Los Angeles). Hij is lid van de balie te New York en Brussel.
Peter Blomme werkt als advocaat bij het advocatenkantoor ALTIUS in Brussel. Hij studeerde rechten in Leuven en Londen (LL.M., London School of Economics and Political Science). Hij legt zich toe op intellectuele eigendomsrechten, zoals merken, auteursrechten, met inbegrip van de fiscale behandeling van inkomsten uit auteursrechten, en softwarebescherming.

Met medewerking van Michel Flamme (hoofd content partnerships bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), Hanne Snoeks (bedrijfsjurist bij de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en Sylvia de Graaf (voormalig advocaat aan de balie van Brussel).

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Historiek (p. 3)

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming (p. 9)

Hoofdstuk 3. De titularis van het auteursrecht (p. 31)

Hoofdstuk 4. Beschermde werken (p. 43)

Hoofdstuk 5. Rechten van de auteur (p. 141)

Hoofdstuk 6. Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur (p. 211)

Hoofdstuk 7. Beschermingsduur (p. 283)

Hoofdstuk 8. Schadevergoeding bij inbreuken (p. 289)

Hoofdstuk 9. Procedurele aspecten (p. 309)

Bijlage 1. Uittreksels uit de concordantietabellen (p. 383)

Bijlage 2. Uittreksels uit het Wetboek van Economisch Recht (p. 387)

Bijlage 3. Uittreksels uit het Gerechtelijk Wetboek (p. 489)

Bijlage 4. Richtlijn 2001/29/EG (p. 495)