Webinar: Schijnzelfstandigheid: een stand van zaken

29 Januari 2021
Webinar
€ 263,44 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De klassieke vragen blijven in principe dezelfde, maar de antwoorden zijn in de loop der jaren geëvolueerd, niet alleen door het optreden van de wetgever, maar ook door talrijke gerechtelijke uitspraken.
Tijdens dit webinar krijgt u daarom van de auteurs van het nieuwe boek een praktijkgerichte benadering van het begrip ‘schijnzelfstandigheid’, waarbij uiteraard steeds de aandacht wordt gevestigd op de laatste ontwikkelingen.


Sprekers

Dhr. Vincent Dooms, eerste voorzitter Arbeidshof Gent

Mr. Tom Messiaen, advocaat-vennoot Monard Law


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, werknemers- en werkgeversorganisaties, personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze van 15u15 tot 15u45)

Wat is een schijnzelfstandige?
- de notie gezag als essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
- wat is inzake die notie de laatste jaren al dan niet gewijzigd?
- een bijzonder geval: het statuut van de mandataris

Wat zijn concreet de mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van een zelfstandige overeenkomst in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd?

Hoe is de rechtspraak geëvolueerd, met ook aandacht voor de uitspraken van de Administratieve Commissie?


17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u45 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 29 januari 2021 | Webinar | 13u30 – 17u45

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 4 punten
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)
IBJ: erkend voor 4 punten
ITAA: erkend voor 4 uur
IBR: erkend

PRIJS

225 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Arbeidsrelatiewet 2.0 – De schijnzelfstandigheid toegepast op de werkvloer (t.w.v. € 89)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Arbeidsrelatiewet 2.0


Wat is een schijnzelfstandige? Het boek schetst het probleem van de schijnzelfstandigheid door te vertrekken van het arbeidsrecht en de notie gezag, essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst, uit te werken. Daarna volgt een bespreking van alle mogelijke gevolgen van de herkwalificatie van zelfstandige samenwerking in een overeenkomst in een arbeidsovereenkomst en omgekeerd.
Er wordt tevens dieper ingegaan op de kwalificatie van organisatie van de arbeidsprestaties onder de vorm van eenpersoonsvennootschappen. Tot slot wordt nagegaan hoe de rechtspraak is geëvolueerd.

In dit boek gaat uiteraard aandacht uit naar een aantal nieuwigheden, zoals het sociaal statuut van de mandataris binnen de nieuwe vennootschapswet en naar recente uitspraken van de Administrati...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

29 Januari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00