Webinar: De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z (Dag 2)

26 Februari 2021
Webinar
€ 296,45 (incl. BTW)

Webinars De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z

Twee apart te volgen dagen in webinar-formule!

Dit webinar maakt deel uit van een cyclus (2 webinars). Deelnemers hebben de mogelijkheid om zich voor beide webinars dan wel voor 1 afzonderlijke webinar in te schrijven.

Dag 2. Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving
26 februari 2021 – Webinar

Dag 1. Ruimtelijke planning
5 februari 2021 – Webinar

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die herhaaldelijk wordt bijgestuurd.
Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (Codextrein, Omgevingsvergunningsdecreet, Verzameldecreet Omgeving en Instrumentendecreet). Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Actualia omgevingsrecht‘ (maart 2021), dat met een aantal zorgvuldig geselecteerde topics garant staat voor een synthetische of een creatieve bijdrage.


SPREKER
Mr. Bart De Becker, advocaat De Becker Advocaten, oud-voorzitter Commissie Publiek Recht OVB


DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis, bouwpromotoren, vastgoedmakelaars, ondernemers uit de vastgoedsector

Programma

10u00-13u00: Start van de uiteenzetting (pauze van 11u30 tot 12u00)

Omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
- vergunningsplichtige werken
- vermoeden van vergunning
- hoofdzakelijk vergunde constructies
- vrijgestelde handelingen
- meldingsplichtige handelingen
- omgevingsvergunningsprocedure
- Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State
- verval vergunningen

Zonevreemde constructies
- afwijkingsmogelijkheden
- basisrechten

13u45-16u30: Start van de uiteenzetting (pauze van 15u15 tot 15u45)

Zonevreemde constructies (vervolg)
- zonevreemde functiewijzigingen
- zonevreemde omgevingsvergunning

Handhaving
- strafsancties
- herstelmaatregelen
- stakingsbevel
- verjaring
- bestuurlijke handhaving bouwmisdrijven

16u30: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u00: Voorzien einde

Praktische informatie

DATA

Dag 2
Vrijdag 26 februari 2021 | Webinar | 10u00 – 17u00


Dag 1
Vrijdag 5 februari 2021| Webinar | 10u00 – 17u00


U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 5 punten
NKN: erkend voor 5,5 uur
ITAA: erkend voor 5,5 uur
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)
IBR: erkend


PRIJS

245 euro (excl. btw) per webinar (26 februari of 5 februari 2021)

375 euro (excl. btw) voor beide webinars (5 februari en 26 februari 2021)

Inschrijvingsprijs is incl. het boek Actualia omgevingsrecht (t.w.v. 75 euro)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******


Cyclus

Deze opleiding is onderdeel van De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z. De onderstaande opleidingen maken deel uit van deze cyclus. U kunt telkens afzonderlijk dan wel voor de ganse cyclus inschrijven.
Voordeeltarief cyclus
€ 453,75

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

26 Februari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00