Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelasting 2018-2020

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2018– 2020’ bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020. Hoewel hoofdzakelijk een overzicht van de rechtspraak wordt gegeven, duiden de auteurs ook op bepaalde tendensen of op de tegengestelde visies in de rechtspraak.

Auteur(s):
Chantal Hendrickx
Reeks:
Fiscale Rechtspraakoverzichten
Volume:
boek | verwacht | 1e editie
maart 2023 | 400 blz.

Paperback
€ 155,-


ISBN 9789400013162


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.Verschijnt 1 maart 2023

Inhoud

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2018-2020’ is een aanvulling op de eerdere Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen en bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020.
De Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen van de vzw Fiskofoon vormen een leidraad in de doolhof van her en der gepubliceerde rechterlijke uitspraken. De registers zorgen voor een vlotte toegankelijkheid.
Wie met een fiscaal-juridisch probleem wordt geconfronteerd, vindt naast de verwijzingen naar die rechterlijke uitspraken alvast een eerste aanwijzing over de relevantie voor het op te lossen rechtsprobleem. De Rechtspraakoverzichten helpen de fiscalist zo op een beknopte en contextgebonden wijze op weg in de richting van een oplossing van concrete fiscaal-juridische problemen.
U vindt niet alleen een overzicht van de rechtspraak, gebundeld per onderwerp. De auteurs, die allen actief zijn in de fiscale advies-en/of rechtspraktijk, wijzen ook op bepaalde tendensen of op tegengestelde visies in de rechtspraak.

Het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2018-2020 behandelt achtereenvolgens de rechtspraak inzake:
– Algemene beginselen
– Personenbelasting
– Kadastraal inkomen
– Vennootschapsbelasting
– Rechtspersonenbelasting
– Belasting van niet-inwoners
– Voorheffingen
– Aangifte en aanslag
– Bezwaar en Procedure
– Onderzoek, controle en bewijs
– Invordering
– Administratief- en strafrechtelijke sancties
Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2018-2020’ is een uitgave van VZW Fiskofoon en werd gecoördineerd door Mr. Chantal Hendrickx.Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Fiscale rechtspraakoverzichten’ Bij intekening op deze reeks, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer de besteldienst.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Fiscale Rechtspraakoverzichten


De Fiscale Rechtspraakoverzichten vormen een leidraad in de doolhof van her en der gepubliceerde rechterlijke uitspraken. De registers zorgen voor een vlotte toegankelijkheid.
Wie met een fiscaal-juridisch probleem wordt geconfronteerd, vindt naast de verwijzingen naar die rechterlijke uitspraken alvast een eerste aanwijzing over de relevantie voor het op te lossen rechtsprobleem.
De Fiscale Rechtspraakoverzichten beogen op die manier op een beknopte en contextgebonden wijze de fiscalist op weg te helpen in de richting van een oplossing van concrete fiscaal-juridische problemen.
Met een abonnement op de reeks betaalt u permanent 15% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. Voor meer informatie, contacteer de besteldienst.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: