Webinar: Structurele schuldproblemen: capita selecta

16 Oktober 2020
Webinar
€ 196,24 (incl. BTW)

Tijdens deze studiedag in de vorm van drie webinars worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier zeker niet mag ontbreken.
Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan het specifieke item beëindiging en herroeping en wordt ook recente relevante rechtspraak besproken.
Als afsluiter zal de verkoop van goederen van een onbekwame aan bod komen, een onderwerp dat praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter wordt geanalyseerd en waarbij er wordt gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn.

Elke deelnemer krijgt het boek Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen (auteur Koenraad De Greve, tevens spreker) ter waarde van €78.Sprekers

Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners, Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Senior Affiliated Researcher, KU Leuven
Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent
Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, bewindvoerders, kredietbemiddelaars, personen uit de welzijnssector, …

Programma

9u30 – 11u00

Consumentenkrediet: de guidelines van de FOD Economie
prof. dr. Johan Vannerom
De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument
• welke informatie moet de kredietgever verzamelen zodat hij kan oordelen of de consument in staat zal zijn om de gevraagde lening te kunnen terugbetalen? Welke informatie moet de consument (spontaan) melden en wat is de inhoud van zijn medewerkingsplicht aan het onderzoek?
• over welke items mag de kredietgever of de kredietbemiddelaar niets vragen?
• analyse van de guidelines van de FOD Economie, bestaande uit volgende hoofdstukken:
- het onderzoek
- de kredietwaardigheidsbeoordeling en het onderzoek
- het best aangepaste soort en bedrag (herfinanciering, kredietopeningen) zoeken

11u00 – 11u30 Pauze

11u30 – 13u00

Collectieve schuldenregeling: twee actuele items
prof. dr. Bertel De Groote
Tijdens deze uiteenzetting worden volgende twee items behandeld:
• De beëindiging en de herroeping van een collectieve schuldenregeling
• Recente relevante rechtspraak inzake collectieve schuldenregeling

13u00 – 13u45 Pauze

13u45 – 16u45 (pauze van 15u15 – 15u45)

Verkoping van goederen van een onbekwame
de heer Koenraad De Greve
• Het vernieuwd wettelijk kader
• Toepassingsgebied in de tijd en wat betreft de persoon
• De invloed van gedwongen verkoping bij beslag, CSR en onteigening
• Welke rechter is bevoegd?
• Vereffening-verdeling van de koopsom: voor de rechter of niet?
• Voorafgaandelijke machtiging, sanctieregeling en remediëring aan de sanctie
• Nieuwe procedureregels - wettelijke vereisten en in de praktijk gestelde vereisten
• Belang bij de verkoop en belang bij onderhandse verkoop
• Positie van de schuldeisers
• Openbare verkoping: op café, in een veilingzaal of liever via digitaal platform "biddit"?
• Discretionair vermogensbeheer door de bank: de rechter controleert de bewindvoerder, wie de bank?

16u45 Einde


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 16 oktober 2020 | Webinar | 9u30 – 16u45

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
SAM-TES: erkend voor 6 punten
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€ 169 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het boek Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen (t.w.v. €78)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Vrijwillige verkopingen met handelingsonbekwamen


Zowel de balie (professionele bewindvoerders), de vastgoedsector, het notariaat en de zorgsector worden geregeld geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan minderjarigen, meerderjarige handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen, aan ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.

Dit boek volgt op een eerdere uitgave over voormeld thema in 2017. Ook in deze materie waren er sindsdien meerdere wetswijzigingen. Dit werk biedt u een praktische, maar diepgaande handleiding, gesteund op de meest recente wetgeving en de praktij...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

16 Oktober 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00