Nieuw scheepvaartwetboek

17 november 2020
Antwerpen
€ 235,95 (incl. BTW)
€ 188,76 (Abonneeprijs)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Zeerecht (BVZ) en de redactie van het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT).

Op 1 september 2020 treedt het Scheepvaartwetboek in werking. Met dit nieuwe wetboek wordt het Belgische zeerecht, dat in verschillende opzichten verouderd was en een eerder chaotisch geheel vormde, gestroomlijnd en in lijn gebracht met de thans geldende internationale verdragen en opvattingen. Daarbij dienden beleids- en juridische keuzes gemaakt te worden, bepalingen geschrapt te worden, enz.

De sprekers op deze studienamiddag geven hun visie op een aantal wijzigingen en vernieuwingen die door het Scheepvaartwetboek worden gerealiseerd en de impact hiervan op de dagelijkse praktijk.

Elke deelnemer aan de studienamiddag krijgt het speciale themanummer IHT rond het nieuwe Scheepvaartwetboek. Voor meer informatie over het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT) of u wenst zich te abonneren, klik hier.

Als abonnee op het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht geniet u meteen 20% korting op de deelnameprijs (Vul uw abonneenummer in voorafgegaan met AB00).

_______________

Voorlopig gaat deze opleiding ter plaatse door, vanzelfsprekend met de nodige social distance zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Indien de veiligheidsmaatregelen in tussentijd toch zouden worden verstrengd, zullen we op dat moment de mogelijke alternatieven bekijken. Ingeschreven deelnemers zullen alleszins stipt op de hoogte worden gehouden.

_______________


Sprekers

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk, Professor UGent (Department European, Public and International Law) – Advocaat

Frank Stevens, Advocaat – Hoofddocent Erasmus School of Law – Bestuurslid BVZ

Christophe Swolfs, Adviseur FOD Mobiliteit en Vervoer – Rijkscommissaris Onderzoeksraad voor de Scheepvaart

Bernard Insel, Advocaat

Björn Bullynck, Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen


Doelgroep

Advocaten, magistraten, ambtenaren (FOD Financiën, FOD Economie ...), bedrijfsjuristen en cijferberoepers (boekhouders, accountants, revisoren)

Programma

12u45 Onthaal met broodjes

13u20 Verwelkoming door Voorzitter Bjorn Bullynck

13u30 Prof Dr Eric Van Hooydonk – privaatrechtelijke bepalingen zeevaart

14u30 Frank Stevens – privaatrechtelijke bepalingen binnenvaart

15u30 Koffiepauze

16u00 Christophe Swolfs – publiekrechtelijke bepalingen zeevaart en binnenvaart

17u00 Bernard Insel – impact op het verzekeringswezen

18u00 Receptie

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 17 november 2020 | Antwerpen

RYCB Clubhuis
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IGO: tussenkomst bevestigd
IAB: erkend voor 4 uur
BIBF: erkend voor 4 uur

PRIJS

195 euro (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, broodjesmaaltijd, koffiepauze, receptie en het speciaal themanummer IHT rond het nieuw Scheepvaartwetboek.

Abonnees op het Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht genieten 20% korting op de deelnameprijs. De korting wordt automatisch verrekend indien u bij uw inschrijving een geldig abonnementsnummer opgeeft (AB00XXXXXX). Indien dit niet lukt, contacteer ons dan: studiedag@intersentia.be.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

17 november 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.
Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00