Webinars: Echtscheiding - twee actuele topics

11 Juni 2020
Webinar
€ 235,95 (incl. BTW)

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be.

Tijdens deze webinars worden twee actuele topics inzake echtscheiding behandeld:

1. EOO en EOT: aandachtspunten anno 2020

2. Echtscheiding en gezamenlijke onderneming: de impact van de hervormingen van het huwelijksvermogensrecht en de gewijzigde vennootschapswetgeving


Sprekers

Mr. Steven Brouwers, advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

Mr. Sofie Longerstay, advocaat Divide Law


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

12u30 Eerste webinar: Echtscheiding anno 2020: een praktijkgerichte analyse (incl. Q&A)
(mr. Steven Brouwers)

Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
- Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.
- De verplichte persoonlijke verschijning: wat zijn de sancties?
- Zich ‘gedragen naar de wijsheid’ van de rechtbank: is er daarna nog hoger beroep mogelijk?
- Vereffening/verdeling na echtscheiding: de wettelijke ‘indeplaatsstelling’ versus de ‘verrijking zonder oorzaak’.
- Hoger beroep tegen een ‘gemengd vonnis’ met eindbeslissingen niet in het dispositief maar in het corpus.
- Verrekening van ‘dag tot dag’ in een stelsel van scheiding van goederen.
- Vereffening-verdeling: moeten nieuwe vorderingen uitsluitend met een ‘formele brief’ aan de notaris gesteld worden?
Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)
- De onterving van de reservataire erfgenamen via een EOT: de ‘schijnechtscheiding’.
- Het onderscheid tussen een vrijwillige en een onvrijwillige onverdeeldheid: kan art. 815 BW buiten spel gezet worden?
- Geen EOT, dan ook geen overeenkomst!
- Hoelang gaat een EOT-akte als uitvoerbare titel mee?
- Overdracht van een onverdeeld aandeel in een onroerend goed: kan dat via e-mails?
- Blijvende saisine na een EOT: er is geen ‘inleidende akte’.

14u30 Pauze

15u00 Tweede webinar: Onderneming en echtscheiding (incl. Q&A)
(mr. Sofie Longerstay)

Inleiding: samen ondernemen, waarop letten?
Eenmanszaak versus vennootschap
- Huwelijkscontract
- Statuten
- Aandeelhoudersovereenkomst
Eigendomsstatuut is de eerste vraag in elke casus
- Aandelen vennootschap
- Schuld/vordering rekening-courant
- Kapitalen individuele levensverzekering
- Beroepsgoederen
- Cliënteel
Gevolgen echtscheiding voor de onderneming en de echtgenoten
- Vermogensverschuivingen rechtgezet
• gemeenschapsstelsels: nieuw artikel 1432 B.W. en de meerwaarde van eigen vermogensbestanddelen in een wettelijk stelsel
- Opfrissing wat betreft schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
• rechtsgrond(en)
• meerwaarde eigen aandelen
• vergoeding onbezoldigde arbeid in stelsels van scheiding van goederen (meewerken in onderneming echtgenoot)
• intresten op schuldvorderingen in stelsels van scheiding van goederen
• verdeling aandelen bij echtscheiding voor en na de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
• waardering: tijdstip, actualisatie en deskundige
- Persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding en “piercing of the corporate veil”
Geschillenregeling en echtscheiding: clash vennootschapsrecht en huwelijksvermogensrecht
- Opfrissing
- Wanneer nuttig ?
- Handige tips aan de hand van praktische cases
Problematiek van de gezinswoning in de vennootschap en echtscheiding
Georkestreerd faillissement ?

17u00 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 11 juni 2020 | 2 Webinars 12:30 – 17:00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 4 uur
IAB: erkend voor 4 uur
BIBF: erkend voor 4 uur
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

11 Juni 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00