IT-contracten adequaat opstellen en beoordelen

17 september 2020
Antwerpen
€ 272,25 (incl. BTW)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

IT-contracten adequaat analyseren en/of opstellen vereist uiteraard een basiskennis van verbintenissenrecht, maar eist evenzeer of nog meer, inzicht in de achterliggende techniek.

Tijdens deze studienamiddag krijgt u daarom een praktijkgerichte analyse van verschillende overeenkomsten, die zowel in het licht van recente wetgeving en rechtspraak, als de snelle technische evoluties worden geanalyseerd.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding online gevolgd worden.

_______________


Sprekers
Mr. Stefan Van Camp, advocaat time.lex
Mr. Ruben Roex, advocaat time.lex

Doelgroep
Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, IT-verantwoordelijken, …

Programma

12u30 Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet
13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Volgende overeenkomsten worden kritisch besproken:
• opstellen van verwerkersovereenkomsten
• gegevensuitwisselingsovereenkomsten
• overeenkomsten tussen gezamenlijke verantwoordelijken
• ICT-contracten:
- types en kenmerken van ICT-contracten (Build versus Operate)
- verbintenisrechtelijke aspecten, acceptatieregeling, aansprakelijkheid,
- bijzondere risico's inzake cloud en SaaS (Software as a Service: software die als een online dienst wordt aangeboden, een geëvolueerde vorm van Application service provider (ASP-diensten))
- SaaS en de GDPR
- Agile development (softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet meer dan een maand, soms zelfs hooguit een week): bijzondere kenmerken
- openstellen van API (Application Programming Interface: een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel, meestal in de vorm van bibliotheken): terms of use
- ERP-implementatie
- …

17u15 Vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 17 september 2020
Salons Van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€225 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

17 september 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00