Summer Class: Bouw en Aanneming anno 2020

Sessie 1. De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid. Recente rechtspraak
09:30 - 11:00
Sessie 2. Contracteren met consumenten en ondernemingen: wat blijft er nog over van uw aannemingsovereenkomst?
09:30 - 11:00
Sessie 3. Vergunningsaanvragen. Relevante rechtspraak
11:30 - 13:00
Sessie 4. ABR-verzekering. De alle bouwplaats risico verzekering: een verzekering die de voornaamste risico's maar zeker niet alle risico's op een bouwplaats dekt
11:30 - 13:00
Sessie 5. Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid buiten ABR
13:45 - 15:15
Sessie 6. Uitdoving van aannemingsovereenkomsten
13:45 - 15:15
Sessie 7. De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect
15:45 - 17:15
Sessie 8. De minnelijke en gerechtelijke expertise
15:45 - 17:15
€ 684,57

Intersentia Summer Class is een samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze Summer Class op donderdag 27 augustus in Antwerpen (Salons van Edel) worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) gegeven door ervaren praktijkjuristen met ruime mogelijkheid tot vraagstelling. De formule van de Summer Class is uitermate flexibel: elke deelnemer kan 4 sessies naar keuze volgen aan een zeer aantrekkelijke prijs. In de deelnameprijs is het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (editor: prof. dr. Kristof Uytterhoeven) ter waarde van 70 euro inbegrepen.

_______________

Wij organiseren deze opleiding met de nodige social distancing-maatregelen zodat u met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de opleiding ook via livestream gevolgd worden.

_______________


Sprekers
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven

Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups

Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer Hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen

Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups, praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven

Mr. Deborah Smets, advocaat Publius

Mr. Guillaume Vyncke, advocaat Publius

Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium


Doelgroep
Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, vastgoedmakelaars, architecten, bouwpromotoren …

Programma

08:45 - 09:30
Onthaalkoffie en registratie deelnemers sessie 1 en sessie 2
09:30 - 11:00
Sessie 1. De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid. Recente rechtspraak

SPREKER
Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups

INHOUD
• De principes van voorlopige en definitieve oplevering
• Gebreken die de weigering van de oplevering al dan niet kunnen rechtvaardigen
• De start van verschillende termijnen (quid inzake overheidsopdrachten?)
• De tienjarige aansprakelijkheid (zowel deze voor stabiliteitsbedreigende gebreken als deze voor lichte verborgen gebreken)

Sessie 2. Contracteren met consumenten en ondernemingen: wat blijft er nog over van uw aannemingsovereenkomst?

SPREKER
Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups, praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven

INHOUD
Tijdens deze sessie worden volgende topics besproken waaraan niet altijd voldoende aandacht wordt geschonken, maar die toch een belangrijke impact hebben op het correct redigeren van een aannemingsovereenkomst:
• B2C en B2B onrechtmatige bedingen
• Woningbouwwet
• Wet consumentenkoop


11:00 - 11:30
koffiepauze en registratie deelnemers sessie 3 en sessie 4
11:30 - 13:00
Sessie 3. Vergunningsaanvragen. Relevante rechtspraak

SPREKER
Mr. Deborah Smets, advocaat Publius en Mr. Guillaume Vyncke, advocaat Publius

INHOUD
(niet-beperkende illustratieve opsomming, aanpasbaar in functie van de actualiteit)

• Hoogdringendheid / uiterst dringende noodzakelijkheid
• Nieuwe rechtspraak aangaande de codextrein, onder meer afwijkingsmogelijkheid BPA’s < 15 jaar
• Nieuwe rechtspraak inzake onteigeningen
• Beroep tegen aktename van een melding
• Beroep tegen registratiebeslissingen of weigeringen tot opname in het vergunningenregister
• Opvallend gebruik van substitutie- of injunctiebevoegdheid
• Planaanpassingen / toevoegen van documenten aan het aanvraagdossier
• Zaak van de wegen
• …

Sessie 4. ABR-verzekering. De alle bouwplaats risico verzekering: een verzekering die de voornaamste risico's maar zeker niet alle risico's op een bouwplaats dekt

SPREKER
Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium


INHOUD
• Het landschap van de ABR-verzekeraars en van de gespecialiseerde makelaars
• Toepassingsgebied
• De waarborgen en uitsluitingen van de verschillende afdelingen van de polis
• Voorbeelden van wat de verzekeraars niet als gedekte schade beschouwen
• Type polissen, een polis voor een bepaalde werf of een jaarpolis
• Samenloop met andere polissen
• Tips & tricks en voornaamste valkuilen
• Verhaalsrecht van de verzekeraar


13:00 - 13:45
broodjeslunch en registratie deelnemers sessie 5 en sessie 6
13:45 - 15:15
Sessie 5. Aansprakelijkheid en verzekerbaarheid buiten ABR

SPREKER
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

INHOUD
• De verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
• Aanpassingen van de wet-Peeters I door de wet diverse bepalingen inzake de economie en de wet-Peeters II
• De verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector
• Vergelijking van de wettelijke verzekeringsplicht met de deontologische verzekeringsplicht van de architecten
• Andere niet-verplichte verzekeringen:
° burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
° burgerlijke aansprakelijkheid na werken
° niet-verplichte controleverzekering (tienjarige aansprakelijkheid)

Sessie 6. Uitdoving van aannemingsovereenkomsten

SPREKER
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven

INHOUD
Tijdens deze sessie worden de verschillende mogelijkheden die een aannemingsovereenkomst uitdooft (naast de perfecte uitvoering) geanalyseerd:
• Nietigheid van de overeenkomst
• Ontbinding: gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding, herbestedingsbeding
• Overlijden van de aannemer
• Eenzijdige verbreking door de bouwheer
• Gerechtelijk reorganisatie en faillissement (van aannemer of opdrachtgever)
• Overname, fusie of opslorping van de activiteit
• Overmacht: criteria, voorbeelden, overmachtsbedingen

15:15 - 15:45
koffiepauze en registratie deelnemers sessie 7 en sessie 8
15:45 - 17:15
Sessie 7. De architectenovereenkomst, de taken en aansprakelijkheid van de architect

SPREKER
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven


INHOUD
• Het belang van de voorovereenkomst, de verankering van de contractuele verhoudingen
• Het bewijs van de architectenovereenkomst en de deontologische verplichting een geschreven overeenkomst op te stellen
• Taken van de architect en contractuele clausules ter omschrijving ervan
• Aspecten van aansprakelijkheid, verzekering en verjaring
Sessie 8. De minnelijke en gerechtelijke expertise

SPREKER
Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer Hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen

INHOUD
• De voornaamste aandachtspunten
• Bespreking van een aantal knelpunten17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 27 augustus 2020


Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: in aanvraag
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
IGO: tussenkomst bevestigd
FSMA: in aanvraag
BIV: in aanvraag
Orde van architecten: in aanvraag


PRIJS

Er kan worden ingeschreven voor 4 sessies naar keuze.

320 euro excl. btw voor 4 sessies (inclusief broodjesbuffet, koffiepauze en het gloednieuwe boek Verzekeringen in de bouw (editor: prof. dr. Kristof Uytterhoeven) (winkelprijs: 70 euro))


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen
27 augustus 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00