Ondernemingsstrafrecht – Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak

Mr. Patrick Waeterinckx benadert aan de hand van recente rechtspraak de juridische aspecten van onder meer cryptovaluta en witwasmisdrijven, fiscale valsheid in geschriften, voordeelsontneming en verbeurdverklaring …

Auteur(s):
Patrick Waeterinckx
boek | verschenen | 1e editie
maart 2020 | viii + 62 blz.

Paperback
€ 32,90 € 47,-


ISBN 9789400011243

Inhoud

Zowat elke regelgeving die vandaag de dag voor een onderneming belangrijk is, voorziet in strafbepalingen die de niet-naleving van deze regels bestraffen.
Een economische wereld die meer en meer geregeerd wordt door het strafrecht en de strenge vervolgingspraktijken van het parket maken dat het economisch strafrecht voortdurend in beweging is en aanleiding geeft tot rechtspraak die de grote leerstukken van het strafrecht raakt. En dit brengt dan steeds weer interessante én belangrijke vragen van het strafprocesrecht met zich mee.

Mr. Patrick Waeterinckx (advocaat balie provincie Antwerpen, praktijklector VUBrussel) benadert deze materie niet alleen vanuit een theoretische invalshoek maar ook vanuit het perspectief van het terrein.
Aan de hand van recente rechtspraak worden de juridische aspecten van bv. cryptovaluta en witwasmisdrijven, fiscale valsheid in geschriften, voordeelsontneming en verbeurdverklaring grondig belicht en geanalyseerd.

Dit Cahier richt zich tot magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen, forensische auditoren, bedrijfsleiders en hun adviseurs.


Inhoudsopgave

1. Cryptovaluta en het misdrijf witwassen (art. 505 Sw.) – Corr. Luik 18 januari 2018 (p. 1)

2. Fiscale valsheid in geschriften: nieuwe inzichten i.v.m. de vraag wanneer een geschrift zich opdringt aan het openbaar vertrouwen – Cass. 19 november 2019 (p. 15)

3. Hoger beroep en ambtshalve grieven – GwH 20 november 2019, nrs. 185/2019 en 189/2019 (p. 33)

4. Voordeelsontneming bij witwassen en rechten van ‘derden’ – EHRM 8 oktober 2019, nr. 20319/17 en 20414/17, Balsamo/San Marino (p. 39)

5. Verbeurdverklaring: Zal de vordering tot verbeurdverklaring zich moeten inpassen in de conclusieregeling in strafzaken? Zorgt het Grondwettelijk Hof voor de kentering? – Corr. Tongeren 26 november 2019 (p. 59)