De Valks Juridisch Woordenboek (vijfde editie)

Dit werk bestrijkt volledig het bij ons geldende recht (van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong). Bij elk lemma worden de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

- Dit referentiewerk is de vrucht van een samenwerking tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers.
Editor(s):
Bernard Tilleman, Steven Lierman, Vincent Sagaert
boek | verschenen | 5e editie
oktober 2020 | xii + 824 blz.

Hardback
€ 110,-


ISBN 9789400011465


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 39,-

Inhoud

In alle ons omringende landen bestaan er uitstekende verklarende juridische woordenboeken. Zo beschikken onze noorderburen vanouds over het Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek, terwijl in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten respectievelijk Cornu, Creifelds en Black’s law een stevige reputatie genieten. In België bestond een dergelijk algemeen juridisch woordenboek – enkele sectoriële woordenboeken en lexicons niet te na gesproken – vooralsnog niet. Het nut en het succes van de buitenlandse voorbeelden hebben de redacteurs geïnspireerd om ook voor Vlaanderen een dergelijk boek samen te stellen. In deze vijfde herziene en uitgebreide druk wordt het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, volledig bestreken. Bij elk lemma worden ook de Franse, Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld.

Het woordenboek is de vrucht van een samenwerking tussen alle titularissen van de juridische basisvakken aan de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en vele van hun medewerkers, als ‘erfdienstbaarheid’ aan hun onderwijs, ten behoeve van hun studenten en alumni en alle andere geïnteresseerden. Daarom hebben zij het woordenboek de naam meegegeven van het hoofdkwartier van de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid, het befaamde college “De Valk”.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.