Boekhoudrecht in essentie aangevuld met financiële analyse (tweede editie)

Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.

- Een inleiding boekhouden voor juristen.
- Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.
- Volledig geactualiseerd tot en met BS 9 januari 2020.
Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 2e editie
februari 2020 | xviii + 344 blz.

Paperback
€ 47,-


ISBN 9789400010345


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

In vele domeinen is een inzicht in het boekhoudproces onontbeerlijk. Dit boek begeleidt de lezer bij zijn eerste stappen in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van de balans en de resultatenrekening. Ook de voornaamste financiële ratio’s worden op een duidelijke wijze besproken.

Het werk biedt een unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht. De boekhoudtechniek is nooit een doel op zich, maar biedt een ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen en hun invloed op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Boekhoudplicht (p. 3)

Hoofdstuk 3. Boekhouding volgens het gemeen recht (p. 9)

Hoofdstuk 4. De jaarrekening volgens het gemeen recht (p. 17)

Hoofdstuk 5. Openbaarmakingsverplichting volgens het gemeen boekhoudrecht (p. 35)

Hoofdstuk 6. Boekhoudtechniek (p. 41)

Hoofdstuk 7. Beginselen van het boekhoudrecht (p. 83)

Hoofdstuk 8. Activa van de balans (p. 89)

Hoofdstuk 9. Passiva van de balans (p. 187)

Hoofdstuk 10. Financiële analyse (p. 245)

Bijlage 1. Wetboek van economisch recht (p. 271)

Bijlage 2. Koninklijk besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht (p. 283)

Bijlage 3. Wetboek van vennootschappen en verenigingen (p. 287)

Bijlage 4. Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (p. 311)

Bijlage 5. Balans (kapitaalvennootschappen) (p. 336)

Bijlage 6. Balans (kapitaalloze vennootschappen) (p. 337)

Bijlage 7. Rekeningen balans (p. 338)

Bijlage 8. Resultatenrekening en rekeningen resultatenrekening (p. 341)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Inge Van De Woesteyne
Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)
Hoofdstuk 2. Boekhoudplicht (p. 3)
Hoofdstuk 3. Boekhouding volgens het gemeen recht (p. 9)

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: