Structurele schuldproblemen: capita selecta

08 Mei 2020
Gent
€ 173,35 (incl. BTW)

Tijdens deze studiedag worden een aantal capita selecta geanalyseerd, die nauw in verband staan met de situatie van personen in financiële moeilijkheden.
In de eerste plaats lijdt het geen twijfel dat het aangaan van consumentenkredieten een belangrijke oorzaak is van het ontstaan van financiële moeilijkheden, zodat het item over de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument hier zeker niet mag ontbreken.
Vervolgens wordt in het kader van de collectieve schuldenregeling aandacht besteed aan het specifieke item beëindiging en herroeping en wordt ook recente relevante rechtspraak besproken.
Als afsluiter zal de verkoop van goederen van een onbekwame aan bod komen, een onderwerp dat praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter wordt geanalyseerd en waarbij er wordt gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn.

Elke deelnemer aan de studiedag krijgt het boek ‘Collectieve schuldenregeling’ (auteur Ronny Plaeke) ter waarde van €49, opgebouwd als een praktische handleiding met modeldocumenten die de hulpmiddelen aanreiken om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen.

Sprekers

Prof. dr. Johan Vannerom, Advocaat-vennoot Vannerom + partners, Universitair Docent, Erasmus Universiteit Rotterdam, Senior Affiliated Researcher, KU Leuven
Prof. dr. Bertel De Groote, Hoofddocent Faculteit Economie en Bedrijfskunde UGent
Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, bewindvoerders, kredietbemiddelaars, personen uit de welzijnssector, …

Programma

08u45 Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09u30 Start van de uiteenzettingen (pauze voorzien rond 11.15 uur)

Consumentenkrediet: de guidelines van de FOD Economie
prof. dr. Johan Vannerom
De beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument
• welke informatie moet de kredietgever verzamelen zodat hij kan oordelen of de consument in staat zal zijn om de gevraagde lening te kunnen terugbetalen? Welke informatie moet de consument (spontaan) melden en wat is de inhoud van zijn medewerkingsplicht aan het onderzoek?
• over welke items mag de kredietgever of de kredietbemiddelaar niets vragen?
• analyse van de guidelines van de FOD Economie, bestaande uit volgende hoofdstukken:
- het onderzoek
- de kredietwaardigheidsbeoordeling en het onderzoek
- het best aangepaste soort en bedrag (herfinanciering, kredietopeningen) zoeken

Collectieve schuldenregeling: twee actuele items
prof. dr. Bertel De Groote
Tijdens deze uiteenzetting worden volgende twee items behandeld:
• De beëindiging en de herroeping van een collectieve schuldenregeling
• Recente relevante rechtspraak inzake collectieve schuldenregeling

13u00 Lunchbuffet

13u45 Start van de namiddaguiteenzetting (pauze voorzien rond 15.15 uur)

Verkoping van goederen van een onbekwame
de heer Koenraad De Greve
• Het vernieuwd wettelijk kader
• Toepassingsgebied in de tijd en wat betreft de persoon
• De invloed van gedwongen verkoping bij beslag, CSR en onteigening
• Welke rechter is bevoegd?
• Vereffening-verdeling van de koopsom: voor de rechter of niet?
• Voorafgaandelijke machtiging, sanctieregeling en remediëring aan de sanctie
• Nieuwe procedureregels - wettelijke vereisten en in de praktijk gestelde vereisten
• Belang bij de verkoop en belang bij onderhandse verkoop
• Positie van de schuldeisers
• Openbare verkoping: op café, in een veilingzaal of liever via digitaal platform "biddit"?
• Discretionair vermogensbeheer door de bank: de rechter controleert de bewindvoerder, wie de bank?

16u45 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 8 mei 2020
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkenning in aanvraag
IBJ: erkenning in aanvraag
NKN: erkenning in aanvraag
SAM-TES: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€149 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het boek Collectieve schuldenregeling (t.w.v €49), documentatiemap, koffiepauze en broodjeslunch

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Collectieve schuldenregeling


Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen.

De modeldocumenten in de bijlagen reiken de hulpmiddelen aan om de schuldbemiddeling vlot en efficiënt te laten verlopen. De bijlagen bevatten o.a. een vragenlijst in verband met de mee te brengen documenten, een modelverzoekschrift, een leidraad voor een eerste gesprek, een modelbrief naar de FOD Financiën, een model jaarverslag en een overzichtstabel met inkomsten en uitgaven.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

08 Mei 2020 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00