Forensisch bewijs

30 Januari 2020
Antwerpen
€ 227,89 (incl. BTW)

Het forensisch bewijs ‘maakt deel uit’ van het strafrechtelijke bewijs en is onontbeerlijk geworden in de strijd tegen de moderne criminaliteit. De mogelijkheden van de forensische wetenschap(pen) zijn de laatste decennia exponentieel toegenomen. Toch maakte het forensisch bewijs in de Belgische doctrine tot dusver maar weinig het voorwerp uit van zelfstandige juridische reflectie. In het algemene leerstuk van het strafrechtelijk bewijs wordt het forensisch bewijs immers niet als een afzonderlijke juridische deeldiscipline beschouwd.

Tijdens deze studienamiddag wordt vooreerst de juridische benadering van het bewijsoordeel behandeld, waarna ook de wetenschappelijke benadering aan bod komt. Vervolgens leggen enkele wetenschappers vanuit hun eigen discipline een link met het bewijsaspect.

Inbegrepen

Elke deelnemer ontvangt het boek Het Misdrijf & Forensisch bewijs van Steven Van Overbeke (t.w.v. 57 euro). In een recensie in Journal des Tribunaux schreef Benoit Dejemeppe lovende woorden over 'Het Misdrijf & Forensisch bewijs' van Steven Van Overbeke: "Petit par sa taille, ce livre bien documenté est grand par ce qu’il donne à connaître et à réfléchir,au bénéfice de ceux qui sont intéressés par la matière pénale, en leur ouvrant les yeux sur l’horizon d’un monde à venir et, en partie, déjà présent".

De volledige bespreking is beschikbaar op Stradelex: https://lnkd.in/gBkZPqD

Sprekers

Filip Van Volsem, raadsheer in het Hof van Cassatie (strafkamer)

Steven Van Overbeke, raadsheer in het Hof van Beroep te Gent (strafkamer), auteur van het boek Het Misdrijf & Forensisch Bewijs (Larcier)

John Coster van Voorhout (NL), voormalig raadsheer bij het Hof en docent rechten, eerste stichtend voorzitter van het bestuur van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Jaap de Groot (NL), voormalig raadsheer bij het Hof en auteur van verschillende teksten over de toepassing van forensische gegevens in de strafrechtelijke praktijk

Kyra Lunstroot, doctor in de Scheikunde, gerechtelijk deskundige op het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie


Doelgroep

Advocaten, magistraten, politiediensten

Programma

12u45 Ontvangst met broodjes

13u30 Verwelkoming en inleiding
Filip Van Volsem

13u35 Juridisch benadering van het bewijsoordeel
Steven Van Overbeke

Eerst wordt kort een algemeen en juridisch beeld van de forensische activiteit in België geschetst, waarna dieper wordt ingegaan op de wijze waarop het forensisch bewijs juridisch kan of moet worden ingepast in het leerstuk van het bewijs in strafzaken.

14u30 Wetenschappelijke benadering van het bewijsoordeel
John Coster van Voorhout en Jaap de Groot

1. Het Bayesiaans forensisch kansdenken (Bayes denkmodel en dito theorema, naast epistemologische waarschijnlijkheid)
2. DNA-bewijs, als zodanig en in het kader van overige bewijsgegevens.

15u30 Koffiepauze

16u00 De bewijsverzameling vanuit wetenschappelijke hoek
Kyra Lunstroot

Kyra Lunstroot geeft een toelichting omtrent het forensisch vezelonderzoek, waarbij de principes van het Bayesiaanse interpretatie-model gebruikt worden om de resultaten van het onderzoek te toetsen aan twee concurrerende onderzoekshypotheses.

16u30 Vragenronde en discussie

17u00 Receptie

18u00 Einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 30 januari 2020 | Antwerpen

Hof van Liere (F. de Tassiszaal en A. Dürerzaal)
2de verdieping
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IGO: in aanvraag

PRIJS

195 euro (prijzen excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief het boek Het Misdrijf & Forensisch Bewijs (t.w.v. €57), documentatiemap, koffiepauze en broodjesmaaltijd.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

30 Januari 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00