De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.

De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.
Auteur(s):
Vincent Sagaert
Reeks:
Property Law Series
Volume:
8
boek | verschenen | 1e editie
december 2019 | 310 blz.

Hardback
€ 103,-


ISBN 9789400011120


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.

De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.

De vraagstukken, die in het boek aan bod komen, zijn bijzonder actueel. Het appartementsrecht is onlangs fundamenteel gewijzigd. Ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht, wordt reeds meegenomen in het boek

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleiding: het ‘design’ van vastgoedprojecten (p. 1)

Hoofdstuk II. Een overzicht van de recente wetshervormingen die de compartimenteringsmogelijkheden affecteren (p. 5)

Hoofdstuk III. Een typologie van vastgoedprojecten (p. 11)

Hoofdstuk IV. De structuur van verticale vastgoedprojectenOpstal, appartementsrecht of … volume-eigendom? (p. 27)

Hoofdstuk V. De structuur van horizontale vastgoedprojectenDe keuze tussen unitarisme, separatisme en (con?)federalisme (p. 135)

Hoofdstuk VI. Gemengde horizontaal-verticale complexen (p. 211)

Hoofdstuk VII. Wijziging van de fysieke of juridische structuur van het vastgoedproject ‘en cours de route’ (p. 239)

Hoofdstuk VIII. Openbaar domein en compartimentering: een beperking van de mogelijkheden tot zakenrechtelijke splitsing (p. 251)

Hoofdstuk IX. Een circulair vastgoedmodel: een aanpassing van de zakenrechtelijke fundamenten aan de moderne bouwtechnieken? (p. 275)

Hoofdstuk X. Epiloog: over wat is en zijn kan (p. 285)

Selecte bibliografie (p. 291)

Trefwoordenregister (p. 295)

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks