Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht

Op 1 november 2020 verandert het burgerlijk bewijsrecht. Dit cahier geeft als eerste uitgave een uitgebreid en nauwgezet overzicht van deze nieuwe bewijsregels. De auteur duidt eveneens de draagwijdte van de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van het oude bewijsrecht en schenkt uitgebreid aandacht aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet en aan de overgangsregeling.

Auteur(s):
Beatrix Vanlerberghe
boek | verschenen | 1e editie
november 2019 | vi + 54 blz.

Paperback
€ 54,-


ISBN 9789400011168

Inhoud

De wet van 13 april 2019 heeft een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat uit negen boeken, waarbij Boek 8 het nieuwe bewijsrecht omvat. Boek 8 codificeert, moderniseert en verfijnt het bewijsrecht en voert tegelijk ook een aantal nieuwigheden in. Zo geeft dit nieuwe Boek 8 een aantal definities en krijgen rechters in uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid om de bewijslast om te keren. Ook wordt de bewijsstandaard nader bepaald. Verder worden de regels inzake het zogenaamde bewijs door geschrift versoepeld. Zo wordt het bedrag waarboven een schriftelijk bewijs vereist is opgetrokken naar € 3.500 en zal voortaan het bewijs van eenzijdige rechtshandelingen met alle bewijsmiddelen kunnen worden geleverd, net als het bewijs door en tegen derden.

Beatrix Vanlerberghe (UAntwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie) geeft in dit cahier een uitgebreid en nauwgezet overzicht van deze nieuwe bewijsregels. Zij duidt eveneens de draagwijdte van de nieuwe wet en de wijzigingen ten opzichte van het oude bewijsrecht en schenkt uitgebreid aandacht aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet en aan de overgangsregeling.

Inhoudsopgave

Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht (p. 1)