Ondernemingen in moeilijkheden: 2 actuele topics

23 april 2020
Antwerpen
€ 234,42 (incl. BTW)

Deze studienamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

1.Deficitaire vereffening: wat nu?
Tijdens dit seminarie komt in de eerste plaats het onderwerp ‘Deficitaire vereffening’ aan bod. Het insolventierecht wijzigde ingrijpend, het vennootschapsrecht kreeg een heuse facelift en er is ook nog de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht, zodat zich terecht de vraag stelt wat de implicaties zijn van deze wetswijzigingen inzake een deficitaire vereffening van een vennootschap?

2.Gerechtelijke reorganisatie: een praktijkgerichte analyse aan de hand van een casestudy
Vervolgens wordt ook specifiek een casestudy besproken inzake Gerechtelijke reorganisatie’, waar, aan de hand van een concreet dossier een vergelijking wordt gemaakt tussen de WCO en de insolventiewet.

Elke deelnemer ontvangt het nieuwe boek Ondernemingen in moeilijkheden (editor: Jelle Derammelaere), dat de praktizijn een overzicht geeft van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van drie mogelijke opties: faling, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen of vrijwillig overgaan tot ontbinding en vereffening.


Sprekers
Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn
Mr. Lore Rammeloo, advocaat Crivits & Persyn


Doelgroep
Advocaten, curatoren, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, …

Programma

12u30 Onthaal van de deelnemers met broodjesbuffet

13u30 Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Deficitaire vereffening: wat nu?
• Wat is de impact van de nieuwe vennootschapswet, het gewijzigd insolventierecht en de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht ? Is er in het bijzonder iets gewijzigd inzake de alarmbelprocedure?
• Wat is de houding van de fiscus?
• Ontbinden en vereffenen in één akte; wat wijzigt er door de nieuwe vennootschapswet?
• De gerechtelijke ontbinding en vereffening: de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet
• De vereffenaar, de wijzigingen door de nieuwe vennootschapswet op het vlak van:
- Benoeming: vrijwillig en gerechtelijk, meerdere vereffenaars, de vereffenaar-rechtspersoon, -Controle van de benoeming door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, vereffenaars van rechtswege …
- Bevoegdheid, verrichtingen en controle (aandeelhouders, derden)
- Deficitair vereffenen
- Aansprakelijkheid: quid bij belangenconflict, aansprakelijkheid tegenover derden (quasi-contractueel, buitencontractueel?), voorbeelden van aansprakelijkheid
- Bewindvoerder?
• Vereffening en faillissement:
- Vereffening werkt zoals faillissement: impact van de Cassatie-rechtspraak, “gemeen recht” van de samenloop
- Vereffening verschilt van het faillissement: wat is er nu gewijzigd?
- Het faillissement van de vennootschap in vereffening
• Sluiting en heropening van een vereffening (leven na de dood): de nieuwe, betere regeling in de gewijzigde vennootschapswet.

Gerechtelijke reorganisatie: een casestudy
Aan de hand van een casestudy worden op basis van de eigen ervaringen van de sprekers volgende items behandeld:
• het openen van de twee procedures gerechtelijke reorganisatie piste 3 op vordering van de banken
• overdracht van onderneming:
- de toepassing van de faillissementspauliana i.v.m. een overdracht van onderneming en een opstalrecht. Wat zijn de gevolgen hiervan, kunnen de curatoren de onderneming vervolgens verkopen?
- het realiseren van een overdracht van onderneming, verspreid over meerdere vennootschappen
- de combinatie van een overdracht van onderneming door een gerechtsmandataris met de verkoop van onroerend goed door curatoren en door de beslagleggende schuldeisers.
- de combinatie van een overdracht van onderneming en de overdracht van huurrechten.
• de aanstelling van een gerechtsmandataris om te realiseren en een gerechtsmandataris om toezicht uit te oefenen op het bestuur
• biedingen:
- het opstellen van een biedingsreglement en het weigeren van een kandidaat-bieder
- het deelnemen aan de biedprocedure door bestuurders van de schuldenaar.
• het aanstellen van een sekwester bij eigendomsbetwisting.
• het opstellen van vergelijkbare overeenkomsten en de keuze van de rechtbank.
• het uitvoeren bij voorraad van het vonnis dat tot overdracht machtigt.
• het hoger beroep tegen het vonnis dat machtigt en de keuze van het hof van beroep.
• meerdere verlengingen en afsluiten van de gerechtelijke reorganisatie.

17u15 Vragenronde

17u45 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Donderdag 23 april 2020
Salons van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Antwerpen
Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
NKN: erkend voor 3 uur
SAM-TES: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

199 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffiepauze, broodjeslunch en het boek Ondernemingen in moeilijkheden (t.w.v. €45)


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Ondernemingen in moeilijkheden


Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden) staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening. Via dit boek bieden wij de praktizijn een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van deze drie mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming, als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal. De bijdragen stellen de lezer ertoe in staat de meest optimale keuze te maken. Dit boek richt zich zowel naar Belgische ondernemingen als naar buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging.

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

23 april 2020 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00