Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om andere redenen momenteel het voorwerp uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen, …).

Editor(s):
Instituut Financieel Recht
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
24
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2019 | xxii + 546 blz.

Hardback
€ 174,-


ISBN 9789400010857


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om andere redenen momenteel het voorwerp uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen, …). Daarnaast wordt door de verschillende deelgebieden heen aandacht besteed aan de bijzondere juridische vragen die enerzijds Fintech
en anderzijds de GDPR binnen de financiële sector oproepen.

Met bijdragen van P. Berger, C. Biquet-Mathieu, D. Blommaert, F. Bogaert, J. Bogaerts, E. Callens, I. De Poorter, V. De Schryver, C. Fabri, M. Fyon, D. Goens, L. Legein, S. Liebaert, I. Peeters, M. Raes, F. Ravelingien, J. Richelle, L. Savonet, R. Steennot, W. Van de Wiele, J. Vandendriessche en J. Vannerom.

Dit boek bundelt de geactualiseerde bijdragen voor de IFR-dagen, een cyclus van studiedagen die het Instituut Financieel Recht organiseerde tussen november 2017 en maart 2018.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

A. Kredietrecht

Digitale kredietverstrekking (p. 1)

Bewijsrisico’s met betrekking tot de precontractuele verplichtingen in het consumenten- en hypothecair krediet (p. 37)

Negatieve rente: een ronddwalend spook dat niet snel lijkt te verdwijnen (p. 65)

Remboursement anticipé et indemnité de remploi – Développements récents (p. 93)

B. Fintech

Betaal-apps in het licht van PSD II (p. 125)

Crypto-monnaies : Questions juridiques (p. 145)

Automation and Digitalisation in Investment Advice (p. 161)

C. Beleggersbescherming en handhaving in het financieel recht

Product governance bij beleggingsproducten (p. 195)

Product governance bij beleggingsproducten (p. 195)

Productinterventie bij beleggingsproducten: De impact van de MiFID II- inducementsregels op de Belgische fi nanciële sector (p. 221)

Les sanctions administratives en matière fi nancière : Etat des lieux à la lumière de la jurisprudence des Commissions des sanctions de la FSMA et de la BNB et de la Cour d’appel de Bruxelles (p. 241)

D. Actualia kapitaalmarktrecht

Application du règlement abus de marché: aux opérations de fusionacquisition et d’OPA (p. 287)

De Nieuwe Prospectusverordening: Europese en Belgische aspecten: Een eerste verkenning (p. 327)

De handelsverplichting voor derivaten onder MiFIR (p. 411)

E. GDPR in de financiële sector

De ‘GDPR’ of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Een algemene inleiding (p. 449)

GDPR en financiële diensten: een actueel spanningsveld tussen financiele en gegevensbeschermingsregulering (p. 493)

Het voorstel van verordening inzake ePrivacy en de NIS-richtlijn (p. 523)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks