Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

Dit boek omvat een artikelsgewijze toelichting bij de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de modelovereenkomst 1992 vervangt. Waar relevant wordt de vergelijking gemaakt met de bepalingen van de modelovereenkomst 1992. Een concordantietabel sluit het boek af.
Auteur(s):
Caroline Van Schoubroeck
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2019 | xii + 358 blz.

Paperback
€ 83,-


ISBN 9789400010819

Inhoud

Dit boek omvat een artikelsgewijze toelichting bij de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de modelovereenkomst 1992 vervangt. Deze werden ingevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 en vervangen bij het koninklijk besluit van 5 februari 2019.

Deze toelichting is een actualisering van het oorspronkelijke verslag bij het ontwerp van minimumvoorwaarden dat werd opgesteld in de schoot van de Commissie voor Verzekeringen en resulteerde in deze door de Koning goedgekeurde minimumvoorwaarden. Dit bij wijze van spreken officieuze “verslag aan de Koning” bespreekt de totstandkoming, de ratio en de voorwaarden van ieder artikel van deze minimumvoorwaarden. Waar relevant wordt de vergelijking gemaakt met de bepalingen van de modelovereenkomst 1992. Een concordantietabel sluit het boek af.

Dit boek is onmisbaar voor iedereen (academicus, advocaat, magistraat, verzekeringsjurist en verzekeringstussenpersoon) die betrokken is bij de verzekering van verkeersongevallen met motorrijtuigen.


Caroline Van Schoubroeck was voorzitter van de werkgroep herziening modelovereenkomst auto 1992 van de Commissie voor Verzekeringen. Zij is hoogleraar aan de KU Leuven en sinds 2009 voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen.

Inhoudsopgave

Deel I. Algemene toelichting

Deel I. Algemene toelichting (p. 1)

Deel II. Inhoudsopgave Minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

Deel II. Inhoudsopgave Minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (p. 7)

Deel III. Artikelsgewijze bespreking

Titel I, Hoofdstuk IArtikel 1 (p. 15)

Titel I, Hoofdstuk IIArtikel 2-31 (p. 27)

Titel I, Hoofdstuk IIIArtikel 32-35 (p. 165)

Titel I, Hoofdstuk IVArtikel 36 (p. 188)

Titel I, Hoofdstuk VArtikel 37 (p. 190)

Titel II, Hoofdstuk IArtikel 38-43 (p. 194)

Titel II, Hoofdstuk IIArtikel 44-49 (p. 226)

Titel III, Hoofdstuk IArtikel 50-54 (p. 281)

Titel III, Hoofdstuk IIArtikel 55 (p. 298)

Titel IV, Hoofdstuk IArtikel 56-62 (p. 300)

Titel IV, Hoofdstuk IIArtikel 63 (p. 335)

Titel IV, Hoofdstuk IIIArtikel 64 (p. 337)

Deel IV. Concordantietabel

Deel IV. Concordantietabel (p. 341)

Bijlage

Koninklijk besluit van 16 april 2018 (p. 357)