Bewind 2.0

Dit boek geeft een artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben tot de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen. Tevens is een volledig gecoördineerde wettekst bijgevoegd van alle bepalingen aangaande bescherming van meerderjarige onbekwamen.
Auteur(s):
Dirk Scheers, Constantijn Scheers
boek | verschenen | 1e editie
april 2019 | x + 282 blz.

Paperback
€ 54,-


ISBN 9789400010017

Inhoud

De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid was een belangrijke stap ter verbetering en vernieuwing van de oude onbekwaamheidsstatuten van meerderjarigen. Na meer dan vier jaar toepassing van deze wet in de praktijk waren er een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen en bleken de verschillende procedures niet altijd werkbaar.

Thans heeft de wet van 21 december 2018 vernieuwingen aangebracht aan de buitengerechtelijke beschermingsmogelijkheden en tevens de bescherming van meerderjarige onbekwamen in het Burgerlijk Wetboek verfijnd. Er is voorzien in een volledig nieuwe, eenvormige procedure voor alle mogelijke procedures tot instelling van een bewind en voor iedere procedure tijdens de bewindvoering.

Dit boek geeft een artikelsgewijze commentaar bij alle door de wet van 21 december 2018 gewijzigde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek aangaande buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming van meerderjarige onbekwamen. Tevens is een volledig gecoördineerde wettekst bijgevoegd van alle bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van meerderjarige onbekwamen.

Dirk Scheers is vrederechter te Kontich en lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijnhogeschool te Antwerpen. Hij heeft talrijke publicaties verzorgd over het gerechtelijk recht.

Constantijn Scheers is advocaat te Antwerpen en professioneel bewindvoerder. Hij heeft eerder over rechterlijke beschermingsmaatregelen gepubliceerd.

Inhoudsopgave

Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (p. 1)

Artikelen uit het Gerechtelijk Wetboek (p. 124)

Artikel 14 Wet Patiëntenrechten (p. 211)

Artikelen 228 en 229 wet 17 maart 2013 (p. 214)

Dirk Scheers, Constantijn Scheers

Modellen (p. 217)

Wet van 17 maart 2013 (p. 235)

Ook interessant voor u: