Notariële actualiteit 2017-2018

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2017-2018.
Editor(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
20
boek | verschenen | 1e editie
februari 2019 | xiv + 217 blz.

Hardback
€ 84,-


ISBN 9789400008960

Inhoud

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2017-2018:
- Nieuw erfrecht en huwelijksvermogensrecht – Alain Laurent Verbeke
- Feitelijke algemeenheden in het licht van de notariële praktijk – Elien Dewitte
- Bijzondere gerechtelijke verkopingen na nieuwe insolventiewet – Matthias Edward Storme
- Impact van Vlabel-standpunten op visie en krijtlijnen inzake vermogensorganisatie – Axel Haelterman
- Onderhoudsgelden: de fiscale spelregels opgefrist – Elly Van de Velde
- De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel en rechtszeker – Eric De Bie
- Wie is er bang voor de kapitaalloze BV? Een verkenning met bijzondere aandacht voor notariële geschriften – Marieke Wyckaert

Inhoudsopgave

Vastgoed

Feitelijke algemeenheden in het licht van de notariële praktijk (p. 1)

Gerechtelijke verkopingen na de nieuwe insolventiewet (p. 41)

Fiscaliteit

De VLABEL-standpunten. Impact op visie en krijtlijnen inzake de vermogensorganisatie in Vlaanderen (p. 75)

Geen scheiding met kinderen zonder gezinsfiscaliteit (p. 97)

Rechtspersoon

De vereffening als sluitstuk van het vennootschapsrecht: soepel en rechtszeker (p. 119)

Wie is er bang van de kapitaalloze bv? Een verkenning met bijzondere aandacht voor de notariële praktijk (p. 169)

Familie

Formaliteiten van een (globale) erfovereenkomst: een teleologische interpretatie (p. 207)

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks