Appartementsrecht III

Het appartementsrecht blijft volop in beweging. Na de hervorming van 2010 vindt ook in 2018 een belangrijke hervorming van de wetgeving plaats, met heel wat implicaties voor diverse onderdelen van het appartementsrecht, zoals de statuten, de algemene vergadering, de syndicus en de procedures. Tegelijk blijft de rechtspraak rond appartementsrecht overvloedig.
Editor(s):
Nicolas Carette, Vincent Sagaert
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2018 | xvi + 289 blz.

Paperback
€ 100,-


ISBN 9789400009462

Inhoud

Het appartementsrecht blijft volop in beweging. Na de hervorming van 2010 vindt ook in 2018 een belangrijke hervorming van de wetgeving plaats, met heel wat implicaties voor diverse onderdelen van het appartementsrecht, zoals de statuten, de algemene vergadering, de syndicus en de procedures. Tegelijk blijft de rechtspraak rond appartementsrecht overvloedig.

Het boek bevat de volgende bijdragen:
- Statuten en toepassingsdomein van het appartementsrecht na de hervorming van 2018
Vincent Sagaert

- De vernieuwde algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars
Steven Snaet en Mathieu Muylle

- De syndicus in het appartementsrecht
Charlotte Willemot

- Overdracht van een kavel na de hervorming van 2018
Nicolas Carette

- Procedures inzake appartementsrecht
Dorothy Gruyaert

- Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars
Bram Maeschaelck

- Appartementsrecht en nutsleidingen: de nieuwigheden na de hervorming van 2018
Vincent Sagaert

- Eerste beschouwingen uit de syndicuspraktijk over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Jan Jassogne

- Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de mede-eigenaars op de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Claire De Cock

- Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de vastgoedmakelaars over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018
Stefaan Leliaert en Bruno Kerckhof

- Gecoördineerde versie van de Appartementswet vanaf 1 januari 2019

Inhoudsopgave

Statuten en toepassingsdomein van het appartementsrecht na de hervorming van 2018 (p. 1)

Vincent Sagaert

De vernieuwde algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (p. 51)

Mathieu Muylle

De syndicus in het appartementsrecht (p. 83)

Overdracht van een kavel na de hervorming van 2018 (p. 123)

Nicolas Carette

Procedures inzake appartementsrecht (p. 161)

Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars (p. 187)

Appartementsrecht en nutsleidingen: de nieuwigheden na de hervorming van 2018 (p. 211)

Vincent Sagaert

Eerste beschouwingen uit de syndicuspraktijk over de hervorming van de wet op de mede-egiendom anno 2018 (p. 219)

Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de mede-eigenaars over de wet op de mede-eigendom anno 2018 (p. 249)

Eerste beschouwingen vanuit het perspectief van de vastgoedmakelaars over de hervorming van de wet op de mede-eigendom anno 2018 (p. 263)

Gecoördineerde versie van de Appartementswet vanaf 1 januari 2019 (p. 271)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek