Mededingingsrecht: do's en don'ts voor Belgische ondernemingen

Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste regels, verscheidene voorbeelden, tabellen en concrete do’s en don’ts verschaft het boek de bedrijfsjurist, de niet-gespecialiseerde advocaat of de ondernemer meer inzicht in de mededingingsregels. Het boek analyseert zowel de klassieke mededingingsregels (kartelverbod en verbod van misbruik van dominante positie) als de staatssteunregels en biedt praktische tips en tricks om zich te conformeren aan deze regels en om compliance te verzekeren.
Editor(s):
Pieter Van Cleynenbreugel
Reeks:
Ius Mercatorum
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
mei 2018 | xii + 154 blz.

Paperback
€ 54,-


ISBN 9789400009172


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De mededingingsregels en bijbehorende sancties dringen zich sterker dan ooit op aan Belgische ondernemingen. Daarom besteedt het bedrijfsleven noodgedwongen steeds meer aandacht aan zogeheten compliance-programma’s. Die programma’s laten ondernemingen toe een strategie op te stellen waarbinnen hun marktpraktijken als mededingingsconform worden beschouwd. Het ontwikkelen van een compliance-strategie beschouwen de mededingingsautoriteiten bovendien als een signaal dat de onderneming het mededingingsrecht ernstig neemt.

In tijden van compliance is een up-to-date, algemeen en praktisch overzicht inzake mededingingsrecht meer dan ooit noodzakelijk. Het wordt immers gekenmerkt door een geheel van regels en uitzonderingen, vaak doorspekt met economische testen en ingewikkelde marktanalyses. Uit die verscheidenheid kunnen evenwel nog steeds heldere do’s en don’ts afgeleid worden om het compliance-beleid van de onderneming vorm te geven. Dit boek biedt hiertoe een praktische, maar wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning aan.

De auteurs, allen verbonden aan het Liège Competition and Innovation Institute (LCII, www.lcii.eu), een interdisciplinair onderzoekscentrum aan de Universiteit van Luik (ULiège), hebben verschillende compliance-vormingen opgezet of verzorgd en maakten van die ervaring gebruik om een praktisch onderbouwd overzicht van de belangrijkste pijnpunten van het mededingingsrecht aan te reiken.

Aan de hand van een overzicht van de belangrijkste regels, verscheidene voorbeelden, tabellen en concrete do’s en don’ts verschaft het boek de bedrijfsjurist, de niet-gespecialiseerde advocaat of de ondernemer meer inzicht in de mededingingsregels. Het boek analyseert zowel de klassieke mededingingsregels (kartelverbod en verbod van misbruik van dominante positie) als de staatssteunregels en biedt praktische tips en tricks om zich te conformeren aan deze regels en om compliance te verzekeren.

Dit boek bevat bijdragen van Evi Mattioli, Simon Troch en Pieter Van Cleynenbreugel.

Inhoudsopgave

Antitrustrecht en handhaving: aandachtspunten voor Belgische ondernemingen (p. 1)

Handhaving van het antitrustrecht: procedures en gevolgen van een onderzoek naar een mogelijke inbreuk, met bijzondere aandacht voor Belgische ondernemingen (p. 33)

Evi Mattioli

Staatssteun: aandachtspunten voor Belgische ondernemingen (p. 73)

Pieter Van Cleynenbreugel

Over de reeks

Ius Mercatorum

De reeks Ius Mercatorum behandelt het marktrecht en zijn actoren vanuit voor de praktijk relevante uitgangspunten. Het ‘economisch recht’ mag hier niet eng worden opgevat en omvat in beginsel alle deeldomeinen van publiek- en privaatrecht die een rechtstreekse impact op het handelsleven hebben.

De redactie bestaat uit een wetenschappelijke adviesraad met als leden: prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. em. mr. Jules Stuyck en een redactieraad met als leden: dr. Michiel De Muynck, mr. Jelle Derammelaere, prof. dr. Pieter Van Cleynenbreugel, drs. Sander Van Loock en dr. mr. Johan Vannerom.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U kan uw abonnement vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende delen.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: