Mode en Recht

In dit boek wordt eerst stilgestaan bij de verschillende relevante businessmodellen in de modesector. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opstart van een modeonderneming en de vennootschapsrechtelijke implicaties. Ook de fiscale stimuli blijven hierbij niet onbesproken. Daarnaast wordt de bescherming van modecreaties door intellectuele rechten besproken: welk intellectuele-eigendomsrecht beschermt modecreaties het best, welke strategie moet men hanteren inzake intellectuele rechten, en wat te doen bij namaak?
Editor(s):
Robby Houben, Gert Straetmans, Esther van Zimmeren, Hendrik Vanhees
boek | verschenen | 1e editie
januari 2018 | xii + 274 blz.

Paperback
€ 66,-


ISBN 9789400008113


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 32,-

Inhoud

De modesector is een buitengewoon dynamische sector die gekenmerkt wordt door een sterke competitiviteit, grote risico’s en nood aan flexibiliteit. Een modeactiviteit tot een succesvolle onderneming maken kan dan ook enkel wanneer de juridische aspecten goed voor ogen worden gehouden. In dit boek komen de belangrijkste juridische topics en aandachtspunten aan bod die essentieel zijn bij de opstart en de uitbouw van een modebedrijf.

Eerst wordt er stilgestaan bij de verschillende relevante businessmodellen in de modesector. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opstart van een modeonderneming en de vennootschapsrechtelijke implicaties. De fiscale stimuli blijven hierbij niet onbesproken.

Daarnaast wordt de bescherming van modecreaties door intellectuele rechten besproken: welk intellectuele-eigendomsrecht beschermt modecreaties het best, welke strategie moet men hanteren inzake intellectuele rechten, en wat te doen bij namaak? Ook de intellectueelrechtelijke implicaties van 3D-printing in de mode komen aan bod.

Verkoop en distributie zijn uiteraard cruciaal in de modesector. Naast de klassieke distributie (met o.a. verkoopconcessies, franchising, handelsagentuur) is ook de e-commerce voor de modewereld een belangrijke problematiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de informatieverplichtingen, het voeren van reclame en de verkoop op afstand.

Dit boek richt zich tot een uiteenlopend doelpubliek met specifieke interesse in de modesector: ondernemers, tussenpersonen, brancheorganisaties, advocaten en juristen die actief zijn in de modesector, en onderzoekers uit verschillende disciplines die zich specialiseren in deze sector. De bijdragen zijn van de hand van juridische experten die zeer actief zijn in de modewereld, en van toonaangevende academici.

Met bijdragen van Christine De Keersmaeker, Michaël De Vroey, Koen De Winter, Robby Houben, Stéphanie Liebaert, Dave Mertens, Annick Schramme, Nele Somers, Gert Straetmans, Walter Van Andel, Anne Van de Vijver, Esther van Zimmeren en Hendrik Vanhees.

Inhoudsopgave

Inleiding & beschouwingDe dynamiek van de modesector in het keurslijf van het juridische raamwerk? (p. 1)

Esther van Zimmeren

Economisch luik

Businessmodellen in de modesectorTheorie en praktijk (p. 13)

Juridisch luik - Opstart van de modeonderneming

Opstart van de modeondernemingBelangrijke aandachtspunten vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief (p. 33)

Fiscale stimuli (ook) voor de modesector? (p. 87)

Juridisch luik - Intellectuele-eigendomsrechtelijke aspecten

De bescherming van modecreaties via het auteurs- en modellenrecht (p. 107)

Intellectuele eigendomsrechten: strategieën voor mode (p. 139)

Intellectueelrechtelijke implicaties van 3D-printing in de mode (p. 159)

Bestrijding van namaak in de mode (p. 181)

Juridisch luik - Verkoop en distributie

Mode en e-commerce: Informatieverplichtingen - Oneerlijke handelspraktijken - Verkopen op afstand (p. 205)

Distributie (handelscontracten) (p. 247)