Bewijs en onrechtmatige daad

Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen. Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. Die situaties van bewijsnood vormen het uitgangspunt van dit boek.
Auteur(s):
Wannes Vandenbussche
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
5
boek | verschenen | 1e editie
december 2017 | xxx + 812 blz.

Hardback
€ 133,- € 190,-


ISBN 9789400008779

Inhoud

Artikel 1315 BW en artikel 870 Ger.W. spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de feiten van een zaak. Ze duiden aan op welke partij het bewijsrisico rust. Indien de rechter aan het einde van een procedure nog steeds twijfelt over een bepaald feit, zal hij de partij die het bewijsrisico draagt, in het ongelijk stellen. Nu zijn er situaties denkbaar waarin een partij er niet in slaagt om het vereiste bewijs te leveren, terwijl dit niet aan haar eigen gedrag te wijten is. Men spreekt dan van een toestand van bewijsnood. Die situaties van bewijsnood vormen het uitgangspunt van dit boek. Aan de hand van talrijke voorbeelden uit het domein van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad illustreert het boek hoe diep dit fenomeen ingeworteld zit in ons rechtssysteem. Toch blijft de opzet niet beperkt tot een bewustmaking en conceptualisering. Er is ook een ruime aandacht voor oplossingen. Zo biedt het boek een vernieuwende kijk op tal van mechanismen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse rechtspraktijk (zoals de bewijsmedewerkingsplichten, de onderzoeksmaatregelen en de vermoedens). Verder biedt het de rechtspractici ook de mogelijkheid om onontgonnen paden te betreden. Het zet de bakens uit voor de
introductie van een aantal nieuwe rechtsfiguren in het Belgische rechtssysteem (zoals de verlaging van de bewijsstandaard en de omkering van het bewijsrisico).


Wannes Vandenbussche promoveerde in 2017 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Voordien was hij als FWO-aspirant verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in aansprakelijkheidsrecht, bewijsrecht en geschillenbeslechting.

Inhoudsopgave

Inleiding tot het onderzoek (p. 1)

Wannes Vandenbussche

Deel I. De bewijsprincipes

Hoofdstuk I. Bewijs in de burgerlijke procedure (p. 17)

Hoofdstuk II. Bewijs bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (p. 99)

Besluit Deel I (p. 199)

Deel II. Bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Hoofdstuk I. Het concept bewijsnood (p. 203)

Hoofdstuk II. Bewijsnood als juridisch-dogmatisch probleem (p. 239)

Besluit Deel II (p. 263)

Deel III. Klassieke rechterlijke bewijsmechanismen

Hoofdstuk I. Bewijsmedewerkingsplichten (p. 265)

Hoofdstuk II. Onderzoeksmaatregelen (p. 371)

Hoofdstuk III. Vermoedens (p. 459)

Besluit Deel III (p. 573)

Deel IV. Alternatieve rechterlijke bewijsmechanismen

Hoofdstuk I. Verlaging van bewijsstandaard (p. 577)

Hoofdstuk II. Omkering van het bewijsrisico (p. 655)

Besluit Deel IV (p. 723)

Algemeen besluit (p. 725)

Wannes Vandenbussche

Epiloog (p. 753)

Wannes Vandenbussche

Selectieve bibliografie (p. 759)

Wannes Vandenbussche

Trefwoordenregister (p. 791)

Wannes Vandenbussche

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: