Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

In dit boek wordt het concept feitelijke algemeenheid door de auteur volledig doorgrond. Op inductieve wijze wordt vervolgens de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een eigen definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden.
Auteur(s):
Elien Dewitte
Reeks:
Property Law Series
Volume:
7
boek | verschenen | 1e editie
december 2017 | xxxiv + 690 blz.

Hardback
€ 218,-


ISBN 9789400008786


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De feitelijke algemeenheid is een klassiek juridisch concept dat een belangrijke rol speelt in het vermogensrecht, evenwel zonder dat de exacte contouren ervan steeds duidelijk zijn. Recente ontwikkelingen op het vlak van het vruchtgebruik en in het zekerhedenrecht hebben het belang van dit concept doen toenemen.

In dit boek wordt de feitelijke algemeenheid volledig doorgrond.  De auteur vertrekt hiervoor van een aantal concrete toepassingsgevallen, zoals de handelszaak en de effectenportefeuille, maar evenzeer de kudde, de bibliotheek en de verzameling. Vervolgens wordt de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een nieuwe definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden. Op minutieuze wijze gaat de auteur vervolgens de vereisten na opdat een veelheid van vermogensbestanddelen als een feitelijke algemeenheid zou kunnen worden gekwalificeerd. Tot slot wordt dieper ingegaan op de functies die een feitelijke algemeenheid kunnen vervullen. Feitelijke algemeenheden brengen immers niet alleen een bevoegdheidsuitbreidende functie met zich mee, zo bijvoorbeeld in hoofde van de vruchtgebruiker. Daarnaast weten feitelijke algemeenheden ook een vereenvoudigende en een beschermende functie te vervullen. Bovendien worden doorheen het boek tal van praktische casussen verweven zodat het boek een onmisbaar werkinstrument is voor zowel praktijkjuristen, vermogensadvocaten als notarissen.

Dr. Elien Dewitte is notarieel jurist en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven. In mei 2017 behaalde zij er de graad van doctor in de rechten. Zij publiceert regelmatig over het vermogensrecht en werkt geregeld mee aan studiedagen.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Inleidend deel (p. 1)

Feitelijke algemeenheden van goederen in het privaatrecht: begrip en herkomst

Hoofdstuk I. Het begrip 'feitelijke algemeenheid van goederen' in het hedendaagse privaatrecht (p. 13)

Hoofdstuk II. Oorsprong en historische ontwikkeling van de 'feitelijke algemeenheid' (p. 25)

Hoofdstuk III. Algemeen besluit Deel I (p. 81)

Feitelijke algemeenheden van goederen in het hedendaagse privaatrecht: toepassingsgevallen

Hoofdstuk I. Kudde (p. 83)

Hoofdstuk II. Bibliotheek (p. 95)

Hoofdstuk III. Verzameling (p. 99)

Hoofdstuk IV. Handelszaak (p. 103)

Hoofdstuk V. Effectenportefeuille (p. 151)

Hoofdstuk VI. Algemeen besluit Deel II (p. 187)

Structuur van een feitelijke algemeenheid van goederen

Hoofdstuk I. Statische dimensie: meergelaagdheid van vermogensbestanddelen (p. 189)

Hoofdstuk II. Dynamische dimensie: mechanisme van de feitelijke algemeenheid van goederen (p. 331)

Hoofdstuk III. Accuratere omschrijving van het begrip ‘feitelijke algemeenheid van goederen’. De werkdefinitie revisited (p. 465)

Hoofdstuk IV. Rechtsvergelijkend besluit (p. 467)

Hoofdstuk V. Toetsing van de algemene leer aan enkele veelheden van goederen waarvan de kwalificatie betwist is (p. 469)

Hoofdstuk VI. Algemeen besluit Deel III (p. 485)

Functies van een feitelijke algemeenheid van goederen

Hoofdstuk I. Algemene inleiding (p. 487)

Hoofdstuk II. Vereenvoudigende functie van een feitelijke algemeenheid (p. 491)

Hoofdstuk III. Beschermende functie van een feitelijke algemeenheid (p. 523)

Hoofdstuk IV. Bevoegdheidsuitbreidende functie van een feitelijke algemeenheid (p. 547)

Hoofdstuk V. Besluit Deel IV (p. 611)

Algemeen Besluit (p. 615)

Bibliografie (p. 629)

Trefwoordenregister (p. 683)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoud (p. 0)
Trefwoordenregister (p. 683)

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks