In het vennootschapsbelang

In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.

Editor(s):
Eric Dirix, Robby Houben, Eddy Wymeersch
boek | verschenen | 1e editie
november 2017 | xx + 588 blz.

Hardback
€ 195,-


ISBN 9789400008557

Inhoud

In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.

Herman Braeckmans is bekend als een gedreven en daadkrachtig professor, die jarenlang een bloeiende praktijk als advocaat heeft gecombineerd met een hoogstaande academische loopbaan. Dat leidde tot een zeer nuttige kruisbestuiving, waardoor onder meer de colleges steevast werden doorspekt met saillante voorbeelden; de studenten hebben dit gedurende al die jaren zeer geapprecieerd.

Zijn originaliteit en indrukwekkende curriculum vitae, niet alleen in het domein van het vennootschaps- en financieel recht, maar evenzeer op het vlak van het handels- en insolventierecht, inspireert. Het wetenschappelijk oeuvre van Herman Braeckmans mag dan ook met reden indrukwekkend genoemd worden. Een absoluut hoogtepunt is ongetwijfeld het met Robby Houben voltooide Handboek Vennootschapsrecht, het meest gezaghebbende naslagwerk in dit vakgebied, met een integrale behandeling van het vennootschapsrecht in het Nederlands.

Dit Liber amicorum Herman Braeckmans illustreert ten volle hoe zijn hoogstaande denken een impact heeft gehad op zijn vrienden-collega’s en op de Belgische rechtspraktijk. De veelzijdigheid van de gevierde komt tot uiting in de keuze van de thema’s in dit huldeboek. Elke bijdrage knoopt aan bij één van zijn talrijke publicaties in het domein van het vennootschaps-, financieel, handels- en insolventierecht.

Hoewel hij het emeritaat aanvat, luidt dit boek niet het einde in van de academische loopbaan van Herman Braeckmans. Het illustreert daarentegen een nieuw begin: het boek nodigt uit tot verdere reflectie over de domeinen die hem na aan het hart lagen. In die optiek is dit Liber Amicorum volwaardig in het vennootschapsbelang.

Inhoudsopgave

Voorkennis in het kader van het vrijwillig openbaar bod anno 2017 (p. 1)

Jean-Pierre Blumberg

Financiële steunverlening bij de verwerving van eigen aandelen door een derde in de BVBA. Wat moeten we daarmee? (p. 19)

Diederik Bruloot

Les conflits d’intérêts dans les ASBL (p. 37)

Pot-pourri de droit des sociétés (p. 53)

Flexibele en hybride besloten en personenvennootschappen: van klemmend corset tot kleurrijke veelvormigheid (p. 69)

Hans De Wulf

Les groupes de sociétés : un état des lieux (p. 91)

Voortschrijdend inzicht en zwarte zwanen in het insolventierecht (p. 115)

Eric Dirix

De commissaris na de Europese audithervorming van 2014: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen (p. 129)

De onafhankelijkheid van de commissaris na de audithervorming van 2016 (p. 147)

Philippe Ernst

Aspects du contrat de société (réflexions autour d’une réforme) (p. 177)

Met rustige vastheid vijlen aan de vaste vertegenwoordiger? (p. 193)

Alain François

De kwestie van de zetel van de vennootschap: een perpetuum mobile? (p. 213)

Koen Geens, Marieke Wyckaert

Le juge des entreprises (p. 233)

Het recht van de aandeelhouders van een NV om de algemene vergadering te laten samenroepen en de agenda ervan te bepalen (p. 261)

Robby Houben

De ontbinding en vereffening van de vereniging van mede-eigenaars (p. 281)

Ruud Jansen

De quasi-immuniteit van de bank voor overschrijvingen (p. 293)

Geert Jocqué

Continuité des entreprises : succès ou faillite de la loi ? (p. 303)

Nathalie Ragheno

Cross-Border Corporate Mobility in the European Union: Belgium and Poland Compared (p. 319)

Johan Meeusen, Miroslawa Myszke-Nowakowska

Pleidooi voor een meer functionele opdeling van het toepassingsgebied van de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting (p. 337)

Bruno Peeters

La Convention UNIDROIT sur l’affacturage international. Brèves comparaisons avec le droit belge, le nouveau droit français, la Convention CNUDCI, les principes UNIDROIT sur les contrats commerciaux et le projet de cadre commun de référence (p. 363)

Zet de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon het materieel strafrecht buitenspel? (p. 381)

Joëlle Rozie, Patrick Waeterinckx

De zaakvoerder-borgsteller: een vogel voor de kat? (p. 405)

Stefan Rutten, Melissa Vanmeenen

Nieuwe regelen inzake hypothecair krediet: een verruimd toepassingsgebied en de introductie van gedetailleerde precontractuele informatieverplichtingen (p. 427)

Reinhard Steennot

Consumentenkrediet en de bescherming van de consument (p. 449)

Gert Straetmans

De intrusieve toezichthouder en het informatieparadigma: Beschouwingen bij de regulering van financiële productinterventie (p. 473)

Michel Tison

De mededingingsrechtelijke beoordeling van fusies naar Europees en Belgisch recht anno 2016 (p. 489)

Anne-Marie Van den Bossche

Een leven na de ontbinding (p. 507)

Dirk Van Gerven

Let’s get physical: over vrije keuze en verandering van toepasselijk vennootschapsrecht (p. 519)

Joeri Vananroye, Gillis Lindemans

Private standaarden in het internationaal economisch recht: enkele kanttekeningen (p. 539)

Jan Wouters

Corporate governance: een drievoudige blik (p. 553)

Eddy Wymeersch

Ook interessant voor u: