Notariële actualiteit 2016-2017

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2016-2017.
Editor(s):
Frank Buyssens, Alain Laurent Verbeke
Reeks:
Leuvense Notariële Geschriften
Volume:
19
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2017 | x + 158 blz.

Hardback
€ 80,-


ISBN 9789400008106

Inhoud

De Leuvense Notariële Geschriften bundelen bijdragen relevant voor de notariële praktijk. Het voorliggende boek bevat onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de postuniversitaire cyclus notariaat 2016-2017:

Inbreng van dienstengiften in het erfrecht – Ariadne Van den Broeck
De digitale nalatenschap: de erfrechtelijke grens tussen offline en online realiteit in de schemerzone? – Elisabeth Adriaens m.m.v. Fiona Heymans
Fiduciaire rechtsfiguren in het notariaat – Dorothy Gruyaert
De elektronische openbare verkoop in het licht van de rechtspraak van het Hof van Cassatie – Dirk Michiels
Recente ontwikkelingen inzake btw en vastgoed – Ivan Massin
Grensoverschrijdende aspecten van het Belgische vennootschapsrecht. Een overzicht van de verschillende vormen van grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen – Felix Dobbelaere

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inbreng van dienstengiften in het erfrecht (p. 1)

Hoofdstuk 2. De digitale nalatenschap: de erfrechtelijke grens tussen offline en online realiteit in de schemerz (p. 25)

Hoofdstuk 3. Fiduciaire rechtsfi guren in het notariaat (p. 45)

Hoofdstuk 4. De elektronische openbare verkoop in het licht van de rechtspraak van het Hof van Cas (p. 77)

Hoofdstuk 5. Recente ontwikkelingen inzake btw en vastgoed (p. 107)

Hoofdstuk 6. Grensoverschrijdende aspecten van het Belgische vennootschapsrecht – Een overzicht van de verschillende vormen van grensoverschrijdende mobiliteit van vennootscha (p. 135)

Over de reeks

Leuvense Notariële Geschriften

Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure. Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat.

Meer over deze reeks