Topics bewijs- en procesrecht

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
Editor(s):
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Reeks:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
mei 2017 | xii + 314 blz.

Paperback
€ 74,-


ISBN 9789400007833

Inhoud

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media.

Dit boek bevat de volgende bijdragen:
Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)
Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux)
De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)
Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)
Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)
Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)
Bewijs in aannemingszaken (Marco Schoups en Geert De Buyzer)
Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven Eggermont m.m.v. Aïda Verstappen)
Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017.

Inhoudsopgave

Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (p. 1)

Sven Sobrie, Kurt Willems

Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (p. 31)

Hans Graux

De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (p. 65)

Hugo Lamon

Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (p. 99)

Charlotte Conings

Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (p. 153)

Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (p. 201)

Marian Vanden Broeck

Bewijs in aannemingszaken (p. 237)

Marco Schoups

Procedurele knelpunten in het familierecht: tien topics uit de praktijk (p. 273)

Sven Eggermont

Over de reeks

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

Meer over deze reeks