Het gebruik van inlichtingen in het strafproces

Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? De auteur gaat in dit boek in op deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs.
Auteur(s):
Bart Vangeebergen
boek | verschenen | 1e editie
maart 2017 | xxvi + 714 blz.

Hardback
€ 145,-


ISBN 9789400008120

Inhoud

Welke bijdrage kunnen de inlichtingendiensten, binnen de grenzen van het recht op een eerlijk proces, leveren aan de opsporing en de vervolging van strafbare feiten? De auteur gaat in dit boek in op deze vraag en onderzoekt onder welke voorwaarden informatie afkomstig van een inlichtingendienst gebruikt kan worden als strafrechtelijk bewijs. Hij doet dit aan de hand van een diepgaande rechtsvergelijkende studie m.b.t. de organisatie, werking en bevoegdheden van de inlichtingendiensten in België, Nederland en Duitsland en hun samenwerkingsmogelijkheden met de gerechtelijke instanties.

Vervolgens toetst hij de verschillende regelingen aan het recht op een eerlijk proces en formuleert hij een aantal noodzakelijke voorwaarden die als leidraad kunnen dienen voor het ontwikkelen van een doordacht inlichtingenbeleid. Het centrale uitgangspunt hierbij is dat de beste garantie voor het recht op een eerlijk proces ligt in het versterken van de positie van de inlichtingendiensten ten aanzien van de politiediensten.
Dit boek is het eerste Belgische handboek over inlichtingendiensten en vormt bijgevolg een onmisbaar werkinstrument voor alle actoren die op enige wijze betrokken zijn bij het veiligheidsbeleid.

Bart Vangeebergen (Sint-Truiden, 1977) is doctor in de rechten en criminoloog. Tot 2010 was hij actief als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven en publiceerde hij geregeld over materies m.b.t. het strafprocesrecht en in het bijzonder over de organisatie en de (samen)werking van de politie- en inlichtingendiensten. Van 2011 tot 2012 werkte hij achtereenvolgens als juridisch expert voor het Vast Comité I en bij defensie. Momenteel is hij actief als jurist bij de Vlaamse overheid.

Inhoudsopgave

Deel I. Inleidend deel

Hoofdstuk 1. De inlichtingendiensten als onderzoeksobject (p. 1)

Hoofdstuk 2. Het onderzoeksopzet (p. 33)

Deel II. Het onstaan van de moderne inlichtingendiensten

Deel II. Het onstaan van de moderne inlichtingendiensten (p. 45)

Hoofdstuk 3. Het onstaan van de een moderne inlichtingendienst in België (p. 51)

Hoofdstuk 4. Het onstaan van de een moderne inlichtingendienst in Nederland (p. 71)

Hoofdstuk 5. Het onstaan van de een moderne inlichtingendienst in Duitsland (p. 91)

Hoofdstuk 6. Besluit bij Deel II (p. 111)

Deel III. De organisatie en de werking van de inlichtingendiensten

Hoofdstuk 7. De inlichtingendiensten in België (p. 123)

Hoofdstuk 8. De inlichtingendiensten in Nederland (p. 169)

Hoofdstuk 9. De inlichtingendiensten in Duitsland (p. 201)

Hoofdstuk 10. Besluit bij Deel III (p. 241)

Deel IV. De samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politiediensten

Hoofdstuk 11. De verhouding tussen de inlichtingen- en politiediensten (p. 253)

Hoofdstuk 12. De formele samenwerkingsmogelijkheden tussen inlichtingen- en politiediensten in België (p. 281)

Hoofdstuk 13. De formele samenwerkings mogelijkheden tussen inlichtingen- en politiediensten in Nederland (p. 319)

Hoofdstuk 14. De formele samenwerkingsmogelijkheden tussen inlichtingen- en politiediensten in Duitsland (p. 343)

Hoofdstuk 15. Besluit bij Deel IV (p. 373)

Deel V. Het gebruik van inlichtingen in het kader van de opsporing en vervolging

Hoofdstuk 16. Het gebruik van inlichtingen in de fase van het vooronderzoek (p. 391)

Hoofdstuk 17. Het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs in België (p. 409)

Hoofdstuk 18. Het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs in Nederland (p. 447)

Hoofdstuk 19. Het gebruik van inlichtingen als strafrechtelijk bewijs in Duitsland (p. 493)

Hoofdstuk 20. Besluit bij Deel V (p. 529)

Deel VI. Algemeen besluit

Hoofdstuk 21. Een evaluatie van de besproken regelingen in het licht van het recht op een eerlijk proces (p. 557)

Hoofdstuk 22. De onderzoeksvragen beantwoord (p. 621)

Bibliografie (p. 651)

Trefwoordenregister (p. 709)