Koop - Onroerend goed

Koop – Onroerend Goed bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren.
Editor(s):
Gabriël-Luc Ballon, Hans De Decker, Vincent Sagaert, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Contractuele clausules
Volume:
5
boek | verschenen | 1e editie
december 2016 | x + 808 blz.

Hardback
€ 223,-


ISBN 9789400006997


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Koop – Onroerend Goed bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een koopcontract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Inhoud
Stedenbouwkundig uittreksel, Sander Liekens
Keuring van de elektrische installatie, Sander Liekens
Energieprestatie binnenklimaat, Sander Liekens en Alexis Lemmerling
Vergunningen: algemeen, Steve Ronse en Deborah Smets
Bodemsanering, Stijn Verbist
Ruimtelijke ordening, Stijn Verbist en Céline Bimbenet
Voorkoopclausules, Steven Snaet, Mathieu Muylle en Kathleen Denruyter
Ontslag van ambtshalve inschrijving, Maarten De Clercq
Gekruiste opties, Hans De Decker
‘Acte en main’, Alexis Lemmerling
Risicoverdracht en lot van het verzekeringscontract, Charles-Albert van Oldeneel
Koop op plan - Bedingen met betrekking tot de toepassing van de Wet Breyne, Benoit Kohl en Anneleen Quirynen
Gezinswoning, Niels Bourgois
Staat van het goed, Luc Weyts
Bedingen van tontine en aanwas, Dirk Michiels
Fiscale clausules, Eric Spruyt

Inhoudsopgave

Stedenbouwkundig uittreksel (p. 1)

Keuring van de elektrische installatie (p. 17)

Energieprestatie binnenklimaat (p. 31)

Vergunningen - Algemeen (p. 43)

Bodemsanering (p. 67)

Ruimtelijke ordening (p. 83)

Onroerende voorkooprechten, voorkoopclausules en het beding van wederinkoop (p. 103)

Mathieu Muylle

Ontslag van ambtshalve inschrijving (p. 199)

Maarten De Clercq

Gekruiste opties (inzake vastgoed) (p. 219)

Hans De Decker

Koop 'acte en main' (p. 263)

Risico-overdracht en lot van het verzekeringscontract (p. 295)

Levensverzekering als waarborg voor een krediet: overdracht van rechten (p. 305)

Koop op plan - Toepassingsgebied van de Wet Breyne (p. 327)

Staat van het goed (p. 365)

Luc Weyts

Tontine en aanwas (p. 377)

Fiscale clausules bij koop van onroerend goed (p. 411)

Lexicon (p. 797)

Over de reeks

Contractuele clausules

De reeks Contractuele clausules bundelt talrijke contractuele bedingen en reikt zo de nodige bouwstenen aan om een contract op adequate en correcte wijze op te stellen, te redigeren en te interpreteren. Elke clausule die aan bod komt, wordt op heldere en overzichtelijke wijze toegelicht volgens een vast stramien. De bespreking van de clausule wordt voorafgegaan door referenties naar de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer. De vele modelclausules die doorheen de reeks aan bod komen, staan garant voor de praktische bruikbaarheid van de reeks. Bovendien vormt een handige checklist op het einde van elke bespreking een onmisbare hulp bij de redactie en de verwerking van de clausule in het contract.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 10% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: